iskanje

Krožki

Nazaj

Naš osnovni cilj je dijakom nuditi kakovostno izobraževanje, z uporabo sodobnih in raznolikih načinov poučevanja. Hkrati posebno pozornost namenjamo številnim dejavnostim, ki bogatijo življenje in delo na šoli.

Želimo vedeti in pokazati več …

Astronomski krožek

Na šoli poteka astronomski krožek, ki ga vodi astronom Rok Kovač. Na krožku se dijaki pripravljajo na tekmovanje iz znanja astronomije. Mentor se prilagaja zanimanjem članic in članov krožka.

Mentorica: Nada Žonta Kropivšek

Več

Novinarski krožek

Dijaki v povezavi z dijaško skupnostjo šole spremljajo izbrane dogodke iz šolskega in obšolskega življenja ter skrbijo za novo besedilno in slikovno gradivo, namenjeno objavi na šolski spletni strani. Urijo se v oblikovanju značilnih publicističnih besedil (novica, poročilo, reportaža), obdelavi fotogradiva in uporabi informacijske tehnologije.

Mentor: Luka Kelc

Berideli

S projektom BERIDELI spodbujamo bralno kulturo in ustvarjalnost dijakinj in dijakov. Ob branju knjig dijakinje in dijaki ustvarijo svoj odziv na prebrano

Več

Debatni klub

Dijaki na srečanjih razčlenjujejo debatne trditve, samostojno in v skupini raziskujejo in gradijo argumente, vadijo strukturo šolskega debatnega formata in se udeležujejo debatnih turnirjev. Krepijo veščine javnega nastopanja in kritičnega mišljenja ter pridobivajo poglobljena znanja z različnih področij družbenega življenja.

Mentor: Luka Kelc

Hišni bend

Avtor slike: Filip Barbalić

Gimnazija je svoj dijaški bend dobila leto, dve nazaj. Vaje so v učilnici 104 ob petkih po pouku, nekateri začnejo že sedmo uro. Repertoar se od popevk v širšem smislu zadnje čase usmerja k pevskim jazz standardom. Hišni bend sicer nastopa ob različnih priložnostih, z nekaj sreče pa se bo do pomladi nabralo dovolj komadov za samostojen krajši koncert. Kdor bi se želel pridružiti, bo dobrodošel, če pa bo takšnih preveč, bomo ustanovili še en bend.

Mentor: Marko Trobevšek

Več

Poljanski bralski klub

Bralski klub na Poljanah deluje od leta 2022, in sicer na pobudo staršev; poleg njih so člani še nekateri sedanji in bivši dijaki, profesorji, njihovi prijatelji in znanci … Klub je odprt in pridruži se nam lahko kdorkoli. Deluje tako kot vse tovrstne družbe – ljudje, ki so prebrali izbrano knjigo, se dobijo in se o njej pogovarjajo; zgodi se trikrat ali štirikrat na leto, datum in uro člani izvedo po pošti, morebitni novi člani pa z ekrančnice. V tem šolskem letu je prvi na seznamu veleroman Philipa Rotha – Ameriška pastorala.

Mentor: Marko Trobevšek

Ekološki krožek

Ekokrožek živi tudi na naši šoli. Imenujemo ga kar Zelene Poljane. V okviru tega projekta in krožka smo v preteklosti organizirali veliko akcij, raziskav in izobraževanj. Pridruži se nam, srečevali se bomo v popoldanskem času, datum in ura bosta objavljena na ekrančnicah.

Mentorica: Nika Veronek

Poljanski orkester

Avtor slike: Filip Barbalić

Poljanski orkester je namenjen vsem poljancem, ki igrajo katerikoli inštrument in si želijo skupnega muziciranja in spoznavanja novih poljancev. Sestavljajo ga dijaki različnih letnikov, zato si, poleg igranja, med seboj izmenjujemo tudi različne nasvete glede šole in si medsebojno pomagamo, med vajami pa tudi smeha nikoli ne zmanjka. Igramo razne priredbe, ki se jih spomnimo skupaj, pri tem pa poskušamo upoštevati čim več želja. Letos se bo orkester srečeval v šolski dvorani ob sredah osmo uro. V načrtu imamo nastope na raznih prireditvah v okviru šole, glavna prioriteta pa nam je seveda znani decembrski BNK.

Mentorica: Valerija Trontelj, 4.C

Geografski krožek

Krožek je namenjen pripravi na šolsko, regijsko in državno geografsko tekmovanje.

Mentorica: Nika Veronek

Fizikalni krožek

Reševanje zanimivih fizikalnih in astronomskih nalog, priprava na tekmovanje ter sestavljanje preprostih elektronskih vezij.

1. in 2. letnik: Katrca Mivšek Tišler,
3. in 4. letnik: Nada Žonta Kropivšek

Košarka za dijake

Krožek bo potekal v veliki telovadnici vsako drugo sredo. Namenjen bo predvsem igri košarke v različnih kombinacijah (igra 3 : 3 na en koš, igra 4 : 4 oz 5 : 5 na dva koša) ter učenju in urjenju osnovnih TE elementov košarke.

Mentor: Miloš Pogačar

Več

Odbojka za dijakinje

Se želiš skozi prijetno rekreacijo družiti z vrstnicami in vrstniki, se sprostiti, izboljšati svojo tehniko? Pridi na krožek odbojke!

Mentorica: Ksenija Blažin

Več

Odbojka za dijake

Krožek odbojke poteka ob ponedeljkih, enkrat tedensko, s trajanjem dve šolski uri ali več. Začenja se ob 15.50 uri v veliki telovadnici.

Mentor: Uroš Bizilj

Več

Poljanski zbiratelji

Predstavitev lastnih zbirk in izmenjava izkušenj na temo zbirateljstva.

Priprava občasnih razstav zbirk v šoli.

Mentor: Tomislav Drčar

Ekipa prve pomoči na šoli

Planinski pohodi na Poljanah se ne izvajajo v obliki klasičnega krožka, tako da bi se sestajali enkrat tedensko, ampak tako, da 3- do 4-krat letno za vikend izvedemo dvodnevni pohod. Izbiramo med več kot 20 že preizkušenimi destinacijami, katerim vsako leto dodamo kakšno novo. Dijakom 4. letnika se udeležba šteje v okviru 3. ure športne vzgoje. Pohode vodimo poljanski profesorji, vodniki Planinske zveze Slovenije s potrjeno licenco.

Mentorji in izvajalci smo: Franci Jaklič, Srečko Zgaga in Dan Kardum Šibila.

Več

Rekreacija za dijake

Na pobudo dijakov smo v šolskem letu 2022/23 ponovno ustanovili ekipo prve pomoči. Namen je spodbujanje učenja prve pomoči, zmanjšanje predsodkov pred nudenjem prve pomoči povečanje in utrjevanje ravni znanja, spodbujanje solidarnosti in zavedanja pomena pomoči sočloveku v stiski in nenazadnje tudi udeležba na tekmovanju.

Mentorica: Jana Škrlep

Matematični krožek

V letošnjem šolskem letu bova matematika Tone Prus in Franci Jaklič organizirala matematični krožek. Razpisala bova teme, ki jih bova na posameznih urah obravnavala. Dijaki bodo lahko prišli na predavanje, če jih bo določena tema zanimala.

Mentorja: Tone Prus in Franci Jaklič

Planinski pohodi

Planinski pohodi na Poljanah se ne izvajajo v obliki klasičnega krožka, tako da bi se sestajali enkrat tedensko, ampak tako, da 3- do 4-krat letno za vikend izvedemo dvodnevni pohod. Izbiramo med več kot 20 že preizkušenimi destinacijami, katerim vsako leto dodamo kakšno novo. Dijakom 4. letnika se udeležba šteje v okviru 3. ure športne vzgoje. Pohode vodimo poljanski profesorji, vodniki Planinske zveze Slovenije s potrjeno licenco.

Mentorji in izvajalci smo: Franci Jaklič, Srečko Zgaga in Dan Kardum Šibila.

Več

Šahovski krožek

V letošnjem šolskem letu bo šahovski krožek vodil profesor matematike Blaž Ivanuša. Na krožku bomo spoznali teorijo otvoritev, osnovne šahovske končnice in seveda odigrali veliko medsebojnih partij. Sklep: imeli se bomo fino.

Mentor: Blaž Ivanuša

Tečaj stare grščine

Fakultativni tečaj grščine je namenjen dijakom klasičnega programa, ki se želijo naučiti pisati in brati staro grščino in se nekoliko seznaniti z grškim samostalnikom (sklanjanje) in glagolom (spreganje). Prav tako analiziramo strokovno besedišče in besede v vsakodnevni rabi, ki prihajajo iz grščine. Tečaj poteka enkrat na teden po pouku.

Mentorica: Nataša Homar

Tekaški krožek

Vadba bo potekala na tekaških poteh okoli gradu, na stadionu Poljane in v fitnesu na Gimnaziji Poljane.
Zainteresirani dijaki bodo pri mentorici lahko dobili tudi individualne napotke in programe za vadbo.
Pridobljene ure bodo štele za OIV in 3. uro ŠVZ (vsaka udeležba 2 uri).

Mentorica Nataša Nakrst

Več

Množične tekaške prireditve

Množične tekaške prireditve so močan »športni adut« Gimnazije Poljane; med vsemi srednjimi šolami v Sloveniji smo glede udeležbe gotovo na prvem mestu in najbolj prepoznavni.

Mentorica: Nataša Nakrst

Več

Ustvarjalne delavnice

Ustvarjalne delavnice so, kot že samo ime pove, namenjene ustvarjanju – kvačkanju, pletenju, izdelavi novoletnih voščilnic … In seveda prijetnemu druženju.

Mentorica: Nataša Žiger.

Vivaristika

Dejavnost je namenjena dijakom, ki si želijo del časa, ki ga preživijo v šoli, nameniti druženju s šolskimi »zverinicami«. Učimo se empatije in dovzetnosti do potreb in čustev drugih bitij.

Mentorica: Urška Čimžar, laborantka za biologijo

Tradicionalni smučarski tabori

Načrtujemo tri smučarske tabore (trije vikendi) v Avstriji. Tabori so namenjeni ljubiteljem alpskega smučanja in deskanja in sicer dijakom vseh letnikov.
Cilj: izboljšati tehniko smučanja, deskanja s poudarkom ozaveščanja varnosti na smučišču.

MENU
Hitre povezave