iskanje

Dijaki

Predstavnika Dijaške skupnosti Gimnazije Poljane sta v šolskem letu 2023/2024 Miha Meserko in Zara Kolenc. Skupaj vodita dijaško skupnost, katere naloga je, da zastopa vse dijake naše šole in popestri šolsko leto z različnimi dejavnostmi.

Statut Dijaške skupnosti Gimnazije Poljane.

Z dijaško skupnostjo pripomoremo k povezovanju dijakov in gradimo vzdušje na šoli ter ohranjamo poljansko tradicijo. Letos si želimo organizirati tradicionalne dogodke, kot so krst prvošolcev, skrivni Božiček, na koncu leta pa seveda tudi Poljanfest …

Povezali se bomo z drugimi šolami in s tamkajšnjimi dijaki sodelovali v večjih skupnih dogodkih, kot so plesi, športni dvoboji in drugi projekti.


Pozimi se bomo med odmori pogreli s čajankami, pred prazniki pa se bomo družili tudi na božičnem bazarju. Tam se vsak razred predstavi s svojo praznično obarvano dejavnostjo, pridružijo pa se nam tako učenci, učitelji kot tudi družine, prijatelji in učenci drugih šol.
Prav tako bomo imeli tudi dva tematska tedna, med katerima se dijaki oblečejo po določenem dnevnem predpisu, utrinke pa delimo kar na našem Instagram profilu. Organizirali bomo tudi pustno tekmovanje in gregorčke, ko si bomo lahko dijaki med seboj pošiljali ljubezenska pisemca.
Poskrbeli bomo tudi za raznoliko paleto drugih projektov, kot so filmski večeri, literarni večeri, koncerti in razstave.

Trudili se bomo kvalitetno izpeljati vse dogodke. Podpirali bomo tudi ostale obšolske dejavnosti.
Želimo, da se vidi poljanska kreativnost, družabnost in odprtost tudi izven šolskih klopi. Za kakršne koli pohvale, pripombe, vprašanja in morebitne ideje pa smo vedno dosegljivi na Instagramu (@ds.gimnazija.poljane).

Predsednik Miha Meserko in podpredsednica Zara Kolenc

Dijaška skupnost v šolskem letu 2022/23

 • AAI
 • Eduroam
 • Office365

Arnes AAI vam omogoča z uporabo enega uporabniškega imena dostop do različnih arnesovih in licenčnih storitev.

Storitve, ki jih lahko uporabljate: https://aai.arnes.si/storitve

Dijaki dobijo AAI račun v 1. letniku pri urah informatike in velja ves čas šolanja na gimnaziji.

Svoje podatke za AAI račun lahko spremenite na naslovu: https://mdm.arnes.si/
Priporočljivo je vpisati obnovitveni e-naslov. Nekatere aplikacije zahtevajo delujoč primarni e-naslov.
Če ste pozabili AAI geslo, si ga lahko obnovite: https://mdm.arnes.si/Prijava/Password.aspx

Kako se prijavim v posamezno storitev:

 • Izberete domačo organizacijo (Gimnazija Poljane)
 • Vpišete svoje AAI uporabniško ime in geslo.
 • Ob uspešni prijavi se vam prikaže opozorilo, do katerih vaših podatkov želi storitev dostopati – potrdite.

https://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/aai/prijava-z-uporabo-aai-racuna/
Pogosta vprašanja: https://aai.arnes.si/faq

Brezžično izobraževalno omrežje EDUROAM

Gimnazija Poljane nudi zaposlenim in dijakom možnost brezplačnega dostopa do brezžičnega računalniškega omrežja EDUROAM. Tako dodeljeni dostop ni namenjen komercialni uporabi. EDUROAM je del šolskega omrežja, ki je povezano v omrežje Arnes in evropski sistem, zato zanj veljajo enaka pravila kot za dostop do omrežja Arnes (http://www.arnes.si/storitve/odgovorna-in-varna-raba/).


1. Kaj je Eduroam?

Storitev Eduroam omogoča dijakom in zaposlenim varen in preprost dostop do zaščitenega brezžičnega (WLAN) omrežja na naši šoli in gostovanje v omrežjih drugih institucij, vključenih v sistem Eduroam.

V omrežje Eduroam so vključene izobraževalne in raziskovalne ustanove (fakultete, inštituti, srednje šole) v Sloveniji (https://www.eduroam.si) in tujini (https://www.eduroam.org).

Omrežje je zasnovano tako, da lahko dijaki, študentje ali zaposleni dostopajo transparentno in brezplačno v katerikoli zgoraj navedeni ustanovi (doma in v tujini), in to z istim uporabniškim imenom in geslom kot v “domačem” omrežju Eduroam. Pri tem je tako v sami ustanovi kot gostujočem uporabniku zagotovljena kar največja varnost, saj je onemogočeno prisluškovanje in lažno predstavljanje.


2. Tehnične zahteve za dostop

V brezžično omrežje z imenom (SSID) eduroam se je mogoče povezati s prenosnim računalnikom, dlančnikom, telefonom; skratka z napravo, na kateri operacijski sistem in brezžični vmesnik podpira standard 802.11a/g/n ter varnostni protokol WPA1/2-Podjetniško (WPA1/2-Enterprise) in prijavni standard 802.1x z EAP-TTLS + PAP (enkripcija podatkov AES).


3. Navodila za priklop


4. Pomoč in kontaktne osebe

Kontaktna oseba je Janez Malovrh, tel: 01 433 73 45 oz. janez.malovrh@gimanzija-poljane.si

AAI račun vam omogoča uporabo spletne različice in namestitev Office365.

 1. Za aktivacijo računa se je potrebno enkrat prijavit na spletni strani: https://o365.arnes.si/
 2. Izberete Microsoft Office 365. Naslednjič se prijaviš v Microsoft Office 365 na naslovu: https://www.office.com.

Šolska malica

Gimnazija Poljane ima že vrsto leto zelo dobro organizirano toplo prehrano.

Jedilnica, t. i. Šolski bistro, je sodobno in privlačno urejena.
Izbrani ponudnik šolske prehrane je K-NORMA d.o.o..

Šolski bistro je odprt od 7:00 do 14:30. Šolska topla in hladna malica se deli v času glavnega odmora (11:15 – 11:45), v ostalem času pa so na voljo številni prigrizki in napitki.

Vsa vprašanja o šolski prehrani lahko pošljete na elektronski naslov prehrana@gimnazija-poljane.si.

 • Prijava na malico
 • Cena
 • Subvencija
 • Dolžnosti staršev
 • Pravila

Na malico se je treba PRIJAVITI z obrazcem (TUKAJ) in v spletni učilnici ŠOLSKA MALICA.

Na malico se je treba prijaviti do 30. junija za naslednje šolsko leto.

Izpolnjen in podpisani obrazec se odda:

 • že vpisani dijaki v spletno učilnico ŠOLSKA MALICA;
 • novo vpisani dijaki pa ob vpisu v šolo (oddaja papirnatega obrazca osebno ali po pošti) ali na elektronski naslov prehrana@gimnazija-poljane.com.

Prijavnico lahko oddate tudi med šolskim letom v spletno učilnico ŠOLSKA MALICA ali na zgornji elektronski naslov.

PRIJAVA VELJA OD 1. SEPTEMBRA DO 24. JUNIJA (eno šolsko leto).

MALICO se plačuje po različnih cenah:

 • polna cena malice je 3,6 € Ta cena velja za dijake, ki nimajo subvencije za malico.
 • subvencionirana malica stane 0 € ali 1,08 € ali 2,16 € Cena subvencionirane malice je odvisna od odstotka povprečnega mesečnega dohodka na osebo. Višino subvencije določi Center za socialno delo (CSD) in je zapisana v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

Prijavnici za malico NI TREBA prilagati fotokopij odločbe, saj šola, na podlagi prijavnice za malico, v ustreznem državnem registru pridobi podatek o višini subvencije.

V šolskem letu subvencija malice pripada tistim dijakom, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:

 • do 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada polna subvencija malice oz. brezplačna malica;
 • nad 42 do 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 70 % cene malice;
 • nad 53 do 64 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 40 % cene malice.

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

 • dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino;
 • dijaki, ki so prosilci za azil;
 • dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.


Tabela o višini subvencije za malico glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.

povprečni mesečni dohodek na osebo
delež subvencije v ceni malice
do 42 % neto povprečne plače
100 %
od 42 % do 53 % neto povprečne plače
70 %
od 53 % do 64 % neto povprečne plače
40 %
nad 64 % neto povprečne plače
0 %
povprečni mesečni dohodek na osebo
delež subvencije v ceni malice
do 42 % neto povprečne plače
100 %
od 42 % do 53 % neto povprečne plače
70 %
od 53 % do 64 % neto povprečne plače
40 %
nad 64 % neto povprečne plače
0 %Tabela o višini subvencije in cene malic.

vrednost subvencije
plačilo staršev
polna cena malice
0 €
3,60 €
polna subvencija
3,60 €
0 €
70 % subvencija
2,52 €
1,08 €
40 % subvencija
1,44 €
2,16 €
vrednost subvencije
plačilo staršev
polna cena malice
0 €
3,60 €
polna subvencija
3,60 €
0 €
70 % subvencija
2,52 €
1,08 €
40 % subvencija
1,44 €
2,16 €


Subvencija malice se prizna za obdobje enega šolskega leta.

Več informacij o pridobitvi subvencije za malico je na spletnem mestu državne uprave - www.gov.si in sicer v poglavjih Družina, otroci in zakonska zveza (pravice in prejemki družine) in Izobraževanje, znanost in šport (srednješolsko izobraževanje).

Zakon o šolski prehrani določa obveznosti staršev oziroma dijakov, ki nastopijo z oddano prijavnico za malico:

 • dolžnost staršev, da pravočasno plačajo malico oz. razliko do polne cene malice;
 • dolžnost staršev ali dijakov, da v primeru odsotnosti pravočasno odjavijo malico v modulu prehrana znotraj eAsistenta (edini možni način). Če malica ni bila odjavljena pravočasno, se plača polna cena malice, ne glede na višino subvencije;
 • dolžnost staršev je, da v 30 dneh šoli sporočijo vsako spremembo podatkov, ki so jih navedli na prijavnici;
 • prijava malice se lahko kadarkoli prekliče (gl. odjava malice).

MALICA se plačuje na koncu meseca po položnicah, ki jih ponudnik prehrane K-Norma d. o. o. pošlje na elektronski naslov staršev.

DOSTOP DO MODULA PREHRANA V eASISTENTU
V modulu PREHRANA v eAsistentu poteka izbira menijev za naslednje dni in odjava posamezne malice. Vsi dijaki dobijo uporabniško ime in geslo pri razredničarki / razredniku. Dodeljeno uporabniško ime in geslo velja ves čas šolanja, zato ga skrbno shranite. Dijaki lahko brezplačno dostopajo do tega modula. Modul prehrana se nahaja na: https://www.easistent.com/prijava

IZBIRA MENIJA MALICE
Po oddaji prijavnice je dijak avtomatsko prijavljen na malico vsak dan.
Vsak dan je na voljo več menijev malice. NOV je način izbire menijev, ki se opravlja za osem (8) delovnih dni v naprej. Prvih 14 dni v septembru bodo dijaki prejeli malico, ki so jo označili na prijavnici.
Dijak lahko menije malic izbere tudi za več tednov v naprej, saj je jedilnik objavljen za cel mesec.
Če dijak menija ne izbere, je avtomatsko prijavljen na izbrani meni, označen na prijavnici.
Izbira menija poteka samo znotraj modula prehrana v eAsistentu in je dostopna le tistim, ki so prijavljeni na malico s prijavnico. Ostali dijaki jedilnika v eAsistentu ne vidijo.
Jedilnik je objavljen tudi na www.solskibistro.com/poljane.
Dietna prehrana je namenjena samo dijakom z zdravniško potrjenimi dietami.
V Šolskem bistroju je v času odprtja mogoče kupiti dodatno hrano in pijačo.

EVIDENTIRANJE MALIC
Evidentiranje malic poteka na podlagi prisotnosti pri pouku, ki se jo beleži v eAsistentu.

ODJAVA MALICE
Odjava malice je mogoča za določen dan, določeno obdobje ali do konca šolskega leta.
Odjava malice za določen dan ali določeno obdobje poteka samo znotraj modula prehrana v eAsistentu.
Malico je treba odjaviti najkasneje en delovni dan prej do 9. ure zjutraj. Elektronska sporočila in telefonski klici ne veljajo kot pravočasna odjava.
Malico je mogoče odjaviti tudi do konca šolskega leta. Tako odjavo pošljejo starši na elektronski naslov prehrana@gimnazija-poljane.com.
Odjava mora vsebovati ime in priimek dijaka, razred in datum odjave šolske malice.

PONUDNIK ŠOLSKE PREHRANE
K-NORMA d. o. o.
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
www.solskibistro.si
info@solskibistro.si

Letni koledar

 • Vsi
 • Roditeljski sestanki
 • Roki ocenjevanja
 • Prosti dnevi in počitnice

Svetovalna služba

Spoštovani dijaki in starši.

Svetovalni delavki nudiva pomoč dijakom, če potrebujete pogovor ali pomoč pri organizaciji časa ob opravljanju šolskih obveznosti, kot tudi staršem, za lažje sobivanje in nudenje podpore svojim otrokom. Če imate kakršnakoli vprašanja, dileme, želje, predloge, pokličite ali se oglasite preko elektronske pošte, lahko se dogovorimo za pogovor v živo ali preko spleta.
Najina kontakta sta sledeča:

jasna.plahuta@gimnazija-poljane.si

irena.krzan@gimnazija-poljane.siUporabne povezave in dokumenti:

Kaj je in kako je nastal Poljanski kodeks?

Gimnazija Poljane se načrtno posveča izgradnji kulture medsebojnih odnosov. Poskušamo krepiti zavest o tem, da so dobri in spoštljivi medsebojni odnosi pomembni in da se za prijetno sobivanje vseh mora truditi vsak posameznik, vsaka poljanka in vsak poljanec.
Dijaki in učitelji smo maja 2009 podpisali dokument z imenom Poljanski kodeks. To je zbirka vrednot, ki naj nam pomaga živeti dobre medsebojne odnose.

 • Pozdravljam.
 • Do vseh se obnašam spoštljivo.
 • K pouku prihajam redno in pravočasno.
 • Med poukom sodelujem in prispevam k razredni disciplini.
 • Ocenjujem in ocene pridobivam na pošten način.
 • Na pouk prihajam pripravljen.
 • Malicam samo takrat, ko imam odmor.
 • Skrbim za šolsko in osebno lastnino.
 • Prizadevam si za urejenost in varstvo okolja.
 • Nesoglasja rešujem mirno in v dobro vseh.
 • S svojim ravnanjem ne ogrožam sebe in drugih.
 • Po svojih močeh s svojim delom prispevam k ugledu šole.
 • Spoštujem splošne civilizacijske vrednote, raznolikosti in posebnosti drugih ljudi.

Čeprav se nekatere zapisane iztočnice (sploh s časovne distance več kot desetletje po oblikovanju tega dokumenta) zdijo morda preveč konkretne ali celo banalne, kažejo zlasti na usmeritev šole, ki je globoko humanistična in humana.
Če vas zanima več o nastajanju poljanskega kodeksa, tudi bolj kritičen dijaški pogled, vabljeni k branju prispevka, ki ga najdete tu.

Seznam učbenikov za šolsko leto 2024/25

Seznami učbenikov so informativne narave, zato svetujemo, da se z nakupi počaka do srečanja s profesorji, ki bodo podali natančnejša navodila glede rabe učbenikov in ostalega učnega gradiva:

1. letnik
2. letnik
3. letnik
4. letnik

Učbeniški sklad (US) za prve letnike

Učbeniški sklad je vzpostavljen v 1. letniku, možno si je izposoditi komplet 5 ali 6 učbenikov (glede na smer programa). Šola omogoča izposojo učbeniškega kompleta iz učbeniškega sklada (US) za dijake prvih letnikov. Učbeniški komplet prejmejo vsi dijaki prvih letnikov, prevzem učbenikov poteka predvidoma v zadnjem tednu meseca avgusta, na koncu šolskega leta se učbenike vrne. Za izposojo učbenikov se zaračunava izposojevalnina. Razpored delitve učbenikov bo objavljen v drugi polovici avgusta na šolski spletni strani. V kolikor si kompleta učbenikov ne želite izposoditi, ga na predviden dan izposoje ne prevzamete.

UČBENIKI v US (prvi letnik):

Senegačnik, J.: OBČA GEOGRAFIJA 1,
Jernejčič, R. A.: ZGODOVINA 1,
Smrdu, A.: KEMIJA – SNOV IN SPREMEMBE 1,
Kladnik, R.: GIBANJE IN SILA,
Tomažič, I. BIOLOGIJA 1 ali POTISK, Z. BIOLOGIJA 1,
Golob, N.: UMETNOSTNA ZGODOVINA (splošna gimnazija).


Učbeniški sklad v višjih letnikih ni vzpostavljen, zato svetujemo, da se temeljne učbenike za maturo nabavi in hrani do zaključka šolanja. Na začetku šolskega leta se na šoli lahko organizira tudi sejem rabljenih učbenikov, kjer imajo dijaki možnost pridobitve učbenikov po nižji ceni.

Poljansko tutorstvo - z roko v roki

Biti tutor je častna vloga in hkrati izkušenjsko učenje, saj dijak krepi in razvija samostojnost, odgovornost, vestnost, sodelovanje, samozavest. Svoje znanje prenaša na druge, obenem pa poglobi svoje znanje ter razvija komunikacijske spretnosti. Nedvomno pa se bodo skozi poljansko tutorstvo poleg novega znanja in vzajemne pomoči porajala tudi nova prijateljstva.

Zato vabimo vse zainteresirane dijake, ki bi se radi preizkusili v vlogi tutorja in ste pripravljeni nekaj svojega prostega časa nameniti pomoči sopoljancem, da se nam pridružite.

TUTOR

 • dijaku pomaga pri načrtovanju časa za učenje: KDAJ SE UČITI?
 • dijaku pomaga obvladati večjo količino snovi ter mu na podlagi lastnih izkušenj razloži primerne metode in strategije učenja: KAKO SE UČITI?
 • dijaku razloži snov, ki je ne razume,
 • na dijaka prenese pozitiven odnos do predmeta,
 • dijaku pomaga pomiriti strahove, ki so povezani z ocenjevanjem pri tem predmet,
 • dijaku nudi informacije v povezavi s predmetom, delom in življenjem na šoli.
MENU
Hitre povezave