iskanje

Vpis

Nazaj

Postopek vpisa v 1. letnik vodi svetovalna služba. V nadaljevanju je opisan prijavno-sprejemni postopek.

Za informacije nas lahko pokličete na 01 432 13 05, vsak dan med 10.00 in 12.00, ali pišete na naslov:
vpis@gimnazija-poljane.si

VPISNI POSTOPEK

Oddaja prijave za srednjo šolo – do 2. 4. 2024

Prijavo boste po vsej verjetnosti izpolnjevali skupaj v šoli s pomočjo svetovalne delavke. Praviloma jo oddate na osnovni šoli in jo oni pošljejo k nam. Če pa boste prijavo poslali sami, jo pošljite po pošti do 2. aprila 2024 na naslov Gimnazija Poljane, Strossmayerjeva 1, 1000 Ljubljana. Prijavnico z oznako Obr. 1,20 lahko najdete na spletnih straneh MIZŠ, lahko pa jo kupite tudi v knjigarnah z oznako DZS 1,20.

Morebitni prenosi prijav – do 23. 4. 2024

Srednje šole in MIZŠ bodo na svojih spletnih straneh 8. aprila do 16. ure objavili podatke, koliko se vas je do 2. aprila prijavilo za vpis v posamezen program in posamezno šolo. Učenci boste svoje prijave do 23. aprila do 15. ure lahko prenesli na drugo šolo in se bo zato število prijavljenih na posamezen program spreminjalo. 

Na naši spletni strani in strani MIZŠ boste lahko dnevno spremljali število prijavljenih učencev za posamezni program. O tem se lahko pozanimate pri svetovalni delavki na svoji šoli, lahko pa tudi kontaktirate našo svetovalno službo (kontakte in časovni razpored bomo objavili na spletni strani šole: www.gimnazija-poljane.si). Mi vam lahko tudi povemo, na katerem mestu približno se glede na svoje točke (v tem obdobju šele 7. in 8. razred) nahajate in kaj lahko pričakujete ob zaključku 9. razreda. Tisti, ki si boste po objavi števila prijavljenih premislili, boste lahko do 23. aprila do 15. ure svojo prijavo prenesli drugam. 

Objava omejitve vpisa – 24. 5. 2024

MIZŠ bo na svoji spletni strani 24. maja objavilo seznam srednjih šol, ki bodo imele omejitev vpisa (tiste, kjer je bilo več prijavljenih, kot je bilo prostih mest). Do 29. maja pa boste vsi tisti, ki ste se prijavili na takšno šolo, na dom prejeli obvestila srednjih šol.

Točke za vpis

Na srednjih šolah, ki bodo imele omejitve vpisa, se bodo pri sprejemu upoštevale točke, in sicer seštevek zaključnih ocen obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Lahko pa se zgodi, da se znajdete na spodnji meji kandidatov, ki imajo enako število točk kot vi (v 1. ali 2. krogu). V tem primeru se izbira opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnem preizkusu znanja (NPZ) iz slovenščine in matematike. 

Število točk, potrebnih za vpis na Gimnazijo Poljane lani: 

1. krog

  • ·         program Gimnazija: točke iz ocen 170,
  • ·         program Klasična gimnazija: brez omejitve vpisa

2. krog

  • ·         program Gimnazija: točke iz ocen 166, NPZ 163
  • ·         program Klasična gimnazija: brez prostih mest

 

Prvi krog vpisa na srednjo šolo – 17. do 21. 6. 2024

V prvem krogu šole, ki so omejile vpis, na podlagi doseženih točk iz ocen obveznih predmetov zadnje triade osnovne šole izberejo kandidate za 90 % mest. Če se uvrstite med teh 90 % ali če omejitve ne bo, vas bomo povabili, da se med 17. in 21. junijem pridete vpisat. Natančen datum, uro in dokumente, ki jih morate prinesti s seboj, vam bomo sporočili in vas lepo prosimo, da se teh navodil držite.

Drugi krog vpisa na srednjo šolo – do 3. 7. 2024

V drugem krogu se zapolni še preostalih 10% mest. Tiste, ki na želeno šolo ne boste izbrani v prvem krogu, bomo povabili na informativno srečanje glede nadaljnjih postopkov. Posredovali vam bomo tudi poseben obrazec. Nanj po vrstnem redu napišete največ 10 programov, v katere se želite vpisati.

Sprejeti boste na prvega izmed programov, za katerega boste imeli dovolj točk. Če je prijavljenih na posamezni program več, kot je na voljo mest, pride tudi v drugem krogu do omejitve vpisa. Rezultati bodo objavljeni 2. julija do 15. ure in če ste bili uspešni, se morate do 3. julija do 14. ure vpisati na srednjo šolo, ki je sprejela vašo prijavo, ali svojo prijavnico odnesite na šolo, kamor ste bili razvrščeni in sprejeti.

Tretji krog vpisa – 4. 7. 2024

MIZŠ bo do 4. julija do 15. ure objavilo še preostala morebitna prosta mesta. Vsi tisti, ki niste bili izbrani na nobeno šolo oziroma se v navedenih rokih niste prijavili nikamor, se lahko najkasneje do 31. avgusta vpišete na tiste programe, ki imajo še prosta mesta.

Rokovnik za vpis v 1. letnik 2024/2025

Oznaka
Datum
prijave za vpis na izbrano šolo
do 2. 4. 2024
Objava števila prijavljenih na spletni strani Gimnazije Poljane
8. 4. 2024
Javna objava stanja prijav na spletni strani MIZŠ (za vse šole)
8. 4. 2024 do 16.00
Morebitni prenosi prijav
do 23. 4. 2024 do 15.00
Objava omejitev vpisa na spletni strani MIZŠ
do 24. 5. 2024
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa na Gimnaziji Poljane
do 29. 5. 2024
Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev nesprejetih kandidatov z 2. krogom izbirnega postopka
med 17. in 21. 6. 2024
Objava spodnjih mej 1. kroga (spletna stran šola, MIZŠ)
do 21. 6. 2024 do 16.00
Prijava za 2. krog izbirnega postopka
do 26. 6. 2024
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
2. 7. 2024 do 15.00
Vpis kandidatov, ki so bili sprejeti v 2. krogu izbirnega postopka
3. 7. 2024
MENU
Hitre povezave