iskanje

Vpis

Nazaj

Postopek vpisa v 1. letnik vodi svetovalna služba. Za nami so že dnevi odprtih vrat na Gimnaziji Poljane, ki smo jih kot pristno izkušnjo pouka izvedli v tednu od 20. do 27. oktobra, in informativna dneva v februarju.

Sledi prijavno-sprejemni postopek in vpis sprejetih v skladu z objavljenim rokovnikom.

Za informacije nas lahko pokličete na 01 432 13 05, vsak dan med 10.00 in 12.00, ali pišete na naslov:
vpis@gimnazija-poljane.si

Rezultati 2. kroga izbirnega postopka 

28. 6. 2023

Znani so rezultati 2. kroga izbirnega postopka v programu gimnazija. Spodnje meje za posamezne šole in programe si lahko ogledate na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (tukaj), poglavje Omejitev vpisa.

Spodnja meja za sprejem na našo šolo znaša 166 točk iz ocen 7., 8. in 9. razreda ter 163 točk iz dosežka NPZ. To pomeni, da so na Gimnazijo Poljane sprejeti vsi kandidati, ki imajo 166/163 točk ali več. Kandidati z 166 točkami in nižjim dosežkom NPZ so uvrščeni na druge šole, ki so jih navedli ob prijavi.

Na telefon smo dosegljivi danes do 13.00 in jutri po 9.00.

Kandidati, ki ste sprejeti na našo šolo, se lahko od jutri, 29. 6. 2023, do petka, 30. 6. 2023, med 9.00 in 12.00 pridete vpisat. Kandidati, uvrščeni na druge šole, pa pridite iskat prijavnico, da jo lahko odnesete na drugo šolo.

 

Obvestilo o prijavi za 2. krog izbirnega postopka v programu GIMNAZIJA

21. 6. 2023

Kandidati, ki v prvem krogu izbirnega postopka ne boste sprejeti, boste v sredo, 21. 6. 2023, ob 12.00, seznanjeni z nadaljnjim postopkom in prostimi vpisnimi mesti, na katera boste lahko kandidirali v 2. krogu izbirnega postopka. 

V 1. krogu izbirnega postopka smo vpisali 162 kandidatov. Za 2. krog razpisujemo 18 prostih vpisnih mest. Po številu doseženih točk se kandidati, ki niso bili sprejeti v 1. krogu, razvrščajo tako:

169 točk - 11 kandidatov,
168 točk - 6 kandidatov,
167 točk - 1 kandidat,
166 točk - 5 kandidatov,
165 in manj - 5 kandidatov.

Na spletni strani minstristva (tukaj) je objavljena Prijavnica za drugi krog izbirnega postopka, na katerega po prednostnem vrstnem redu navedite do 10 šol oziroma programov, za katere boste kandidirali. Odločite se lahko le na podlagi seznama šol (oz. programov), ki je prav tako objavljen na spletni strani ministrstva (poglavje Omejitev vpisa). Izpolnjen in podpisan obrazec za rangiranje (poleg podpisa učenca mora biti tudi podpis staršev ali skrbnikov) prinesite v šolo v  četrtek, 22. 6. 2023, med 12.00 in 15.00. V izogib gneči in čakanju vas prosimo, da se oglasite v časovnih intervalih:

od 12.00 do 13.00                                                       kandidati s priimkom na črke od A do J
od 13.00 do 14.00                                                       kandidati s priimkom na črke od K do O
od 14.00 do 15.00                                                       kandidati s priimkom na črke od P do Ž

Objava rezultatov drugega kroga bo v četrtek, 29. 6. 2023. Po 9.00 uri boste lahko poklicali v šolsko svetovalno službo na telefonsko številko 01 432 13 05 in preverili, na katero šolo ste sprejeti. Učenci, ki se boste v drugem krogu uvrstili na našo šolo, se boste naslednji dan prišli vpisat. Tisti, ki se boste uvrstili na drugo srednjo šolo, boste v četrtek, 29. 6. 2023, pri nas dvignili svojo prijavo in jo odnesli na srednjo šolo, na katero se boste uvrstili. 

 

Obvestilo o spodnji meji za vpis v 1. krogu izbirnega postopka v programu GIMNAZIJA

19. 6. 2023

Obveščamo vas, da je spodnja meja za vpis v 1. krogu 170 točk, zbranih iz ocen 7., 8. in 9. razreda. Sprejeti so vsi kandidati, ki imajo število točk višje ali enako zgoraj navedenim mejam (ne glede na dosežek NPZ).

Sprejeti kandidati se udeležite vpisa v sredo, 21. 6. 2023, v skladu z navodili spodaj.

Kandidati, ki v prvem krogu izbirnega postopka niste sprejeti, boste v sredo, 21. 6. 2023, ob 12.00, seznanjeni z nadaljnjim postopkom in prostimi vpisnimi mesti, na katera boste lahko kandidirali v 2. krogu izbirnega postopka. Seznanitev bo potekala v obliki srečanja preko spletnega orodja Zoom.

Povezava na Zoom srečanje:

https://arnes-si.zoom.us/j/97614737644                                Meeting ID: 976 1473 7644

V pomoč pri seznanitvi z 2. krogom prijavno-sprejemnega postopka vam je lahko spodnja predstavitev:

Vpis - 2. krog

 

Obvestilo o vpisnem postopku

12. 6. 2023

KLASIČNA GIMNAZIJA - brez omejitve vpisa

Obveščamo vas, da je za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2023/2024 v program klasična gimnazija prijavljenih 60 kandidatov. Omenjeni program za prihodnje šolsko leto ne bo imel omejitve vpisa. To pomeni, da boste sprejeti vsi prijavljeni kandidati, ki boste uspešno zaključili 9. razred, ne glede na število doseženih točk.

Vljudno vabljeni k vpisu, ki bo potekal v ponedeljek, 19. junija 2023, v pritličju šole.

Vpis bo potekal po naslednjem razporedu:

Učilnica 7
 od 9.00 do 10.00                                                        kandidati s priimkom na črke od A do K
od 10.00 do 11.00                                                       kandidati s priimkom na črke od L do P
od 11.00 do 12.00                                                       kandidati s priimkom na črke od R do Ž 

Ker se želimo izogniti gneči, vas prosimo, da upoštevate razpored in na vpis pridete kadarkoli znotraj svojega navedenega časovnega intervala. 

Za vpis boste potrebovali določene dokumente in obrazce, ki smo vam jih poslali po pošti.

1.      fotokopijo spričevala 9. razreda,
2.      fotografijo (velikost 3,5 cm x 4,5 cm) za dijaško izkaznico,
3.      izpolnjen vprašalnik o izbiri drugega tujega jezika,
4.      izpolnjeno prijavo dijaka na šolsko prehrano, če jo boste želeli,
5.      izpolnjeno soglasje za izdajo položnic po elektronski pošti, če boste slednje želeli.

 

GIMNAZIJA - omejitev vpisa

Obveščamo vas, da je za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2023/2024 v program gimnazija prijavljenih 190 kandidatov. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 18. 5. 2023 izdalo soglasje k omejitvi vpisa v 1. letnik. Prijavljeni kandidati boste po predložitvi dokazil za vpis sodelovali v izbirnem postopku. Izbirni postopek bo potekal na osnovi zaključenih ocen v 7., 8. in 9. razredu, s katerimi lahko kandidat zbere največ 175 točk. Če se bo v prvem ali drugem krogu izbirnega postopka na spodnji meji razvrstilo več kandidatov z enakim številom točk, bomo izbiro med njimi opravili na podlagi dosežka nacionalnega preizkusa znanja iz predmetov slovenščina in matematika, v kolikor ste s tem soglašali starši oziroma skrbniki kandidata. V prvem krogu izbirnega postopka bomo po navedenih merilih izbrali kandidate za 90 % razpisanih mest. Kandidati, ki v prvem krogu izbirnega postopka ne bodo sprejeti, bodo sodelovali v drugem krogu izbirnega postopka. 

Po pošti ste prejeli Obrazec za zapis in seštevek zaključnih ocen. Izpolnjenega potrebujemo do začetka izbirnega postopka, zato vas prosimo, da ga najkasneje do petka, 16. 6. 2023, do 12.00, pošljete na elektronski naslov vpis@gimnazija-poljane.si (slikanega ali skeniranega). Tiste, katerih seštevek ocen se ne bo ujemal z našimi podatki, bomo poklicali in vam dali nadaljnja navodila. Ostale priložene obrazce potrebujete ob vpisu v šolo.

Prvi krog izbirnega postopka

V torek, 20. 6. 2023, do 16.00, bomo na naši spletni strani objavili spodnjo mejo za vpis v prvem krogu. Sprejeti se boste prišli vpisat na šolo v sredo, 21. 6. 2023. Vpis bo potekal po naslednjem razporedu:

Učilnica 12
od 9.00 do 10.00                                                         kandidati s priimkom na črki A in B
od 10.00 do 11.00                                                       kandidati s priimkom na črke od C do F
od 11.00 do 12.00                                                        kandidati s priimkom na črke od G do J

Učilnica 13
od 9.00 do 10.00                                                         kandidati s priimkom na črko K
od 10.00 do 11.00                                                       kandidati s priimkom na črke od L do M
od 11.00 do 12.00                                                       kandidati s priimkom na črko od N do P

Učilnica 14
od 9.00 do 10.00                                                         kandidati s priimkom na črki  R in S
od 10.00 do 11.00                                                       kandidati s priimkom na črke od Š do U
od 11.00 do 12.00                                                       kandidati s priimkom na črke od V do Ž

Ker se želimo izogniti gneči, vas prosimo, da upoštevate razpored in na vpis pridete kadarkoli znotraj svojega navedenega časovnega intervala. 

Za vpis boste potrebovali določene dokumente in obrazce, ki smo vam jih poslali po pošti.

1.      fotokopijo spričevala 9. razreda,
2.      fotografijo (velikost 3,5 cm x 4,5 cm) za dijaško izkaznico,
3.      izpolnjen vprašalnik o izbiri drugega tujega jezika,
4.      izpolnjeno prijavo dijaka na šolsko prehrano, če jo boste želeli,
5.      izpolnjeno soglasje za izdajo položnic po elektronski pošti, če boste slednje želeli.

Dodatne informacije o vpisu lahko dobite v šolski svetovalni službi na telefonski številki 
01 432 13 05, med 10.00 in 12.00. 

 

Stanje prijav in informacije o vpisnem postopku

6. 4. 2023

Stanje prijav

Na Gimnaziji Poljane imamo letos za program Gimnazija razpisanih 168 mest, za program Klasična gimnazija 56 mest. 2 mesti na oddelek sta namenjeni morebitnim ponavljalcem. 
V prvem in drugem krogu bomo tako v programu Gimnazija predvidoma vpisali 180 kandidatov, v program Klasična gimnazija pa 60 kandidatov. V primeru omejitve vpisa v prvem krogu zapolnimo okvirno 90% mest, preostanek mest pa je na voljo v drugem krogu vpisa.

Stanje prijav na dan 7. 4. 2023 je sledeče:

189 prijav za program gimnazija,

72 prijav za program klasična gimnazija.

Ažurno stanje prijav bo od 7. 4. 2023, predvidoma  od 16.00 dalje, objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Spodaj objavljamo tabeli prijavljenih kandidatov na programa gimnazije in klasične gimnazije glede na trenutno število točk (ocene 7. in 8. razreda). Tabeli bomo ažurno posodabljali ob spremembah, v popoldanskih urah. Ob morebitnih prenosih se bo število prijav spreminjalo.

Gimnazija

Doseženo število točk v 7. in 8. razredu Število prijavljenih kandidatov Mesto
120 točk 55 od 1. do 55. mesta
119 točk 35 od 56. do 90. mesta
118 točk 24 od 91. do 114. mesta
117 točk 23 od 115. do 137. mesta
116 točk 17 od 138. do 154. mesta
115 točk 8 od 155. do 162. mesta
114 točk 11 od 163. do 173. mesta
113 točk 7 od 174. do 180. mesta
112 točk 2 od 181. do 182. mesta
111 točk 0  
110 točk in manj 8 od 183. do 190. mesta

 

Klasična gimnazija

Doseženo število točk v 7. in 8. razredu Število prijavljenih kandidatov Mesto
120 točk 13 od 1. do 13. mesta
119 točk 7 od 14. do 20. mesta
118 točk 8 od 21. do 28. mesta
117 točk 10 od 29. do 38. mesta
116 točk 6 od 39. do 44. mesta
115 točk 7 od 45. do 51. mesta
114 točk 2 od 52. do 53. mesta
113 in manj 7 od 53. do 60. mesta

 

Prenos prijav

Prenos prijav je možen do ponedeljka, 24. 4. 2023, do 14.00 ure. 

Postopek prenosa prijav poteka na daljavo, in sicer:

1. Izpolnite obrazec, ki ga najdete na povezavi spodaj:

Obrazec za prenos

2. Obrazec skenirajte ali fotografirajte.

3. Sken oz. fotografijo obrazca pošljite na elektronski naslov vpis@gimnazija-poljane.com.

Vašo prijavnico bomo poslali na šolo, kamor boste želeli prenesti prijavo. 

V zvezi s prenosom prijave se lahko za nasvet obrnete na šolsko svetovalno službo. Pokličete lahko na 01 432 13 05, od torka, 11. 4. 2023 dalje, med 10.00 in 12.00.

Vpis

Vse prijavljene kandidate bomo o vseh aktivnostih v zvezi z nadaljnjim postopkom vpisa pisno obvestili najkasneje do 29. 5. 2023.

Želimo vam uspešen zaključek šolskega leta!

Rokovnik za vpis v 1. letnik 2023

Oznaka
Datum
prijave za vpis na izbrano šolo
do 3. 4. 2023
Objava števila prijavljenih na spletni strani Gimnazije Poljane
do 7. 4. 2023
Javna objava stanja prijav na spletni strani MIZŠ (za vse šole)
7. 4. 2023 do 16.00
Morebitni prenosi prijav
do 24. 4. 2023 do 14.00
Objava omejitev vpisa na spletni strani MIZŠ
do 24. 5. 2023
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa na Gimnaziji Poljane
do 29. 5. 2023
Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev nesprejetih kandidatov z 2. krogom izbirnega postopka
med 16. in 21. 6. 2023
Objava spodnjih mej 1. kroga (spletna stran šola, MIZŠ)
do 21. 6. 2023
Prijava za 2. krog izbirnega postopka
do 23. 6. 2023
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
29. 6. 2023
Vpis kandidatov, ki so bili sprejeti v 2. krogu izbirnega postopka
30. 6. 2023
MENU
Hitre povezave