iskanje

Obvestilo o video nadzoru

Obvestilo posamezniku po 13. členu Splošne uredbe glede obdelave osebnih podatkov v video nadzornem sistemu

 • Upravljavec sistema: Gimnazija Poljane, Strossmayerjeva 1, 1000 Ljubljana, gdpr@gimnazija-poljane.si
 • Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov: marko.rovan@seslj.si
 • Namen: Varovanje in zaščita ljudi in premoženja.
 • Pravna podlaga: 77. člen ZVOP-2.
 • Uporabniki: Ostali zakoniti uporabniki.
 • Pooblaščena oseba: gdpr@gimnazija-poljane.si
 • Posebni vplivi obdelave: Posebnih vplivov obdelave ni.
 • Neobičajne nadaljnje obdelave: Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države. Pooblaščena oseba za spremljanje v živo: tajnica. Zvok se ne snema.
 • Obdobje hrambe osebnih podatkov: Upravljavec podatke iz aplikacije hrani v skladu z internim Pravilnikom o video nadzornem sistemu 2 meseca.
 • Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek na elektronskem naslovu gdpr@gimnazija-poljane.si.
 • Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe.
 • Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.
 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:
 • Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, tel.: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si).
MENU
Hitre povezave