Tekmovanja

Naš osnovni cilj je dijakom nuditi kakovostno izobraževanje, z uporabo sodobnih in raznolikih načinov poučevanja. Hkrati posebno pozornost namenjamo številnim dejavnostim, ki bogatijo življenje in delo na šoli.

Preverjanje znanja prve pomoči

Na pobudo dijakov v šolskem letu 2022/23 ustanavljamo ekipo prve pomoči, ki se bo pripravljala na preverjanje znanja prve pomoči v mesecu maju.
Treningi bodo organizirani enkrat mesečno na sedežu Rdečega križa v Ljubljani (RKS – OZLj) in po potrebi tudi na šoli.
Prostovoljci bodo lahko sodelovali tudi pri izvajanju promocijskih dogodkov RKS, izvajanju delavnic Samo eno življenje imaš za 5. razrede OŠ ter se udeležili strokovnih ogledov.

EUSO tekmovanje

Tekmovanje iz znanja naravoslovja EUSO poteka pod okriljem ZOTKS (Zveze organizacij za tehnično kulturo Slovenije). Tekmovanje je namenjeno dijakom prvega in drugega letnika in združuje poglobljena znanja razširjenih tem biologije, fizike in kemije prvih dveh letnikov.


Vodja tekmovanja na šoli: Igor Kavčič

Več o programu

Tekmovanje iz logike

Vsako leto na Gimnaziji Poljane organiziramo šolsko tekmovanje iz logike.
Tekmovanje poteka konec septembra, najboljši dijaki pa se uvrstijo na državno tekmovanje, ki poteka na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Tekmovanje iz italijanščine

Tekmovanje poteka za druge, tretje in četrte letnike na dveh ravneh: po drugem letu učenja dijaki preberejo knjigi na ravneh A1 in A2; po tretjem in četrtem letu učenja pa na ravneh A2 in B1.


Kontakt in mentor: Matjaž Leitgeb

Več

Tekmovanja iz angleščine

Tekmovanje iz angleščine je prostovoljno. Dijaki, ki se zanj odločijo, preberejo tri knjige in se sami odločijo, kdaj rešujejo pole. Tekmovanje poteka po spletu.

Več

Tekmovanja iz francoščine

Dijaki lahko tekmujejo na osnovni ali na višji ravni; na osnovni ravni preberejo knjigi na ravneh A1 in A2, na višji pa na A2 in B1. Tekmovanje poteka po spletu. Za dijake, ki se francoščine učijo drugo leto (osnovna raven) in tretje leto (višja raven), je tekmovanje obvezno, za ostale po želji.

Več

Jezikovno tekmovanje – vsi jeziki EU

To je vseevropsko tekmovanje mladih prevajalcev. Letos lahko tekmujejo le dijaki, ki so rojeni leta 2005. Naša šola je prijavljena, če pa bomo lahko tudi tekmovali, bo določil žreb 21. 10. 2022. Slovenija ima 8 mest v Evropskem parlamentu, torej lahko tekmuje 8 srednjih šol. Več o tekmovanju si lahko preberete na spletni strani

Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje

Dijakinje in dijaki, bralke in bralci so vsako leto povabljeni k branju in razmišljanju ob predpisanem sklopu literature.


Priprave vodiva Darinka Marc, prof. in Nina Prešern, prof.

Več

Tekmovanja iz ruščine

Državno tekmovanje iz ruščine organizira Sekcija učiteljev ruščine in poteka za dijake, ki so se ruščine učili tri leta. Prav tako se naši dijaki udeležujejo mednarodnega tekmovanja, ki ga organizira Državni inštitut Puškina iz Moskve.


Kontaktna oseba: Ines Vozelj Šteharnik

Tekmovanje iz latinščine

Tekmovanje iz latinščine je namenjeno dijakom 3. letnikov. Tekmovanje organizira in vsako leto razpisuje društvo DAHŠ, ki na svoji spletni strani objavi tudi vsebine, ki pridejo v poštev za tekmovanje. Po šolskem tekmovanju se najboljši dijaki uvrstijo na državno tekmovanje, ki vsako leto poteka na eni od slovenskih šol s klasičnim programom.

Tekmovanje iz psihologije

Tekmovanje iz psihologije se je prvič odvilo leta 2019. Vsako leto komisija določi drugo temo. Letos je tema tekmovanja Čustva in komunikacija. Tekmovanje poteka na dveh ravneh - šolsko izbirno tekmovanje in državno tekmovanje.

Tekmovanje iz znanja biologije – Proteus

Tekmovanja se vsako leto udeleži čez 100 dijakov vseh letnikov. V 1. in 2. letnikih je tema izbrana (npr. presihajoča jezera, glive, ribe, soline…). V 3. in 4. letnikih se preverja znanje celotne biologije. Več kot tretjina tekmovalcev se povprečno uvrsti na državno tekmovanje, kjer pa jih 10 do 20 prejme zlato priznanje.


Vodja tekmovanja na šoli: Jana Škrlep

Mentorice: vse profesorice biologije

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete poteka pod okriljem ZOTKS (Zveze organizacij za tehnično kulturo Slovenije). Šolsko tekmovanje je tradicionalno v prvem tednu marca, državno pa prvo soboto v maju.


Vodja tekmovanja na šoli: Tanja Cvirn Pavlin

Kviz oz. tekmovanje iz znanja o Rudolfu Maistru

Nekaj gimnazij in srednjih šol v Sloveniji že tradicionalno obeležuje dan Rudolfa Maistra s kvizom o tem velikem Slovencu. Ob samem tekmovanju poteka tudi kulturni program, v letošnjem šolskem letu pa vse tekmovalce gosti Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik.

Tekmovanje mladih zgodovinarjev

Letos poteka že XXI. tekmovanje mladih zgodovinarjev, ki ima dve ravni, in sicer: na šolski ravni lahko tekmujejo vsi srednješolci od 1. do 4. letnika, ki so se prijavili na tekmovanje (letos bo 26. 1. 2023), na državno raven pa se uvrstijo trije najboljše uvrščeni iz šolskega tekmovanja (letos bo državno tekmovanje 18. 3. 2023).
Tema je vsako leto druga in se jo izbere na državnem tekmovanju,letošnja tema je "Gospodarski in kulturni razvoj Slovencev v prvi jugoslovanski državi."


Mentorica: Jasmina Pavčič, prof.

Tekmovanje v poznavanju flore

Tekmovanje v poznavanju flore vsako leto organizira Botanično društvo Slovenije. Namenjeno je dijakinjam in dijakom, ki jih privlači zanimiv in pester rastlinski svet. Posebnost tekmovanja je, da dijakinje in dijaki tekmujejo v parih. Šolsko tekmovanje je teoretično, državno tekmovanje pa praktično in poteka v dveh sklopih: prvi del predstavlja popisovanje flore določenega območja, drugi del pa izdelavo herbarija.


Mentorica: Nataša Koprivnikar

Srednješolsko državno tekmovanje v športnem plezanju

Vsako leto se nekaj naših dijakov pomeri tudi v športnem plezanju. Tako registrirani plezalci kot rekreativni ljubitelji plezanja se lahko na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani pomerijo z vrstniki iz celotne Slovenije. Prvi plezajo z varovanjem od spodaj, slednji pa z varovanjem od zgoraj. V tem šolskem letu bo tekmovanje 25. in 26. januarja 2023.


Mentorica: Mojca Kolbl Repinc, prof.

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni poteka na dveh nivojih, in sicer kot šolsko tekmovanje, ki poteka na šoli in državno tekmovanje, ki ga organizira Zveza društev diabetikov Slovenje. Na državno tekmovanje se uvrstijo prvi trije najboljši tekmovalci iz šole.
Namen tekmovanja je izboljšati prehranske navade in povečati gibalne navade mladih ter tako vplivati na manjšo pojavnost kroničnih nenalezljivih bolezni, kot je sladkorna bolezen.


Vodja tekmovanja: Erika Jarić

Mentorji: vsi učitelji biologije

MENU
Hitre povezave