iskanje

Nemška jezikovna diploma DSD II

Nazaj

DSD je jezikovna diploma, ki je mednarodno veljavno dokazilo o znanju nemškega jezika. Poteka na dveh stopnjah A2-B1 (DSD I) in B2-C1 (DSD II). Vse izpite pripravlja in ocenjuje nemška Centralna služba za šolstvo v tujini »ZfA« v Kölnu, za izvedbo izpitov pa so pristojne posamezne partnerske šole. Dijaki izpit opravljajo v 4. letniku novembra oz. decembra.

Gimnazija Poljane je od leta 2017 DSD II-šola, kar pomeni, da ponuja priprave in opravljanje Nemške jezikovne diplome na stopnji B2-C1. Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela, kjer se preverjajo bralno in slušno razumevanje ter pisno in govorno sporočanje. Priprave potekajo v 3. in 4. letniku enkrat tedensko po pouku.

Opravljanje tega mednarodnega certifikata je za dijake brezplačno, diploma pa velja doživljenjsko.

Mentorica: Maša Klopčič

MENU
Hitre povezave