iskanje

Tekmovanja iz angleščine

Nazaj

 Tekmovanje za 2. letnik

Dijaki v skupinah od 3 do 5 posnamejo kratki film v angleščini. Tematika je solidarnost, All for one - one for all, zvrst pa advertisement. Dijaki naj filmu dajo TUDI izviren naslov. Predpisana dolžina je 3 minute (brez uvodne in odjavne špice). Natančna navodila dijaki dobijo pri razrednem učitelju angleščine in na spletni strani IATEFL, angleščina, tekmovanja.


Tekmovanje za 3. letnik

Šolsko tekmovanje bo potekalo na šoli.

Regijsko tekmovanje bo 1. februarja 2024, v spletni obliki. Tekmovanje je razdeljeno na tri dele : bralno razumevanje, poznavanje in raba jezika ter kultura. Predpisano branje za kulturni del: George Bernard Shaw, Pygmalion. Za reševanje nalog bo na voljo do 60 minut.

Državno tekmovanje bo potekalo 20. marca 2024. Razdeljeno je na tri dele: slušno razumevanje, poznavanje in raba jezika ter pisanje eseja. Za reševanje nalog bo na voljo do 110 minut.

Natančna navodila dijaki dobijo pri razrednem učitelju angleščine in na spletni strani IATEFL, angleščina, tekmovanja.

Mentorji: učitelji angleščine

MENU
Hitre povezave