iskanje

Tekmovanja

Nazaj

Naš osnovni cilj je dijakom nuditi kakovostno izobraževanje, z uporabo sodobnih in raznolikih načinov poučevanja. Hkrati posebno pozornost namenjamo številnim dejavnostim, ki bogatijo življenje in delo na šoli.

Preverjanje znanja prve pomoči

Na pobudo dijakov smo na šoli organizirali ekipe prve pomoči. Dijaki spoznavajo temeljne postopke oživljanja in se pripravljajo na preverjanje znanja prve pomoči, ki vsako leto poteka v mesecu aprilu ali maju.
Treningi potekajo najmanj enkrat mesečno na sedežu Rdečega križa v Ljubljani (RKS – OZLj) in enkrat mesečno na šoli.
Prostovoljci lahko sodelujejo tudi pri izvajanju promocijskih dogodkov RKS, izvajanju delavnic Samo eno življenje imaš za 5. razrede OŠ in se udeležijo strokovnih ogledov, ki jih organizira RKS. 

Mentorica: Jana Škrlep

Tekmovanje iz naravoslovja

Tekmovanje iz znanja naravoslovja (biologije, fizike in kemije) poteka v dveh delih: sredi novembra na šoli izvedemo šolsko tekmovanje, sredi januarja pa se odvije državno tekmovanje na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Tekmovanje je namenjeno dijakom prvega in drugega letnika, ki jih zanima naravoslovje. Posebnost državnega tekmovanja je krovna tema za vse naloge, npr. kolesarstvo, čebele, sneg in led itd.

Organizator tekmovanja je Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS). 

Več informacij: https://zotks.si/tekmovanje/naravoslovje/

Tekmovanje iz logike

Vsako leto na Gimnaziji Poljane organiziramo šolsko tekmovanje iz logike.
Tekmovanje poteka konec septembra, najboljši dijaki pa se uvrstijo na državno tekmovanje, ki poteka na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Bralno tekmovanje iz italijanščine Il topo di biblioteca

Za šolsko leto 2023/24 sta na osnovni ravni A1/A2 (za prvo in drugo leto učenja) predpisani knjigi Avventure a Roma in Il fantasma di Ponte Sisto; na višji ravni A2/B1 (za tretje in četrto leto učenja) pa Sulle tracce di una strega in Iulia: una cara, carissima amica. Tekmovanje bo potekalo na pomlad 2024.

Mentor: Matjaž Leitgeb

Tekmovanje iz znanja španskega jezika

DILO EN ESPAÑOL je tekmovanje srednješolcev iz znanja španščine za dijake 3. in 4. letnika, katerih materni jezik ni španščina in niso obiskovali pouka v španskem jeziku v špansko govoreči državi več kot eno leto.

Mentorici: Petra Novak in Natali Žlajpah

Več

Cuento de invierno

Španska založba enClave ELE vsako leto v decembru zaspisuje natečaj kratke otroške ali mladinske zgodbe z naslovom Zimska zgodba (Cuento de invierno) za otroke in dijake, ki se španščino učijo kot tuji jezik.

Mentorici: Petra Novak in Natali Žlajpah

Več

El Ratón de biblioteca

K branju v tujem jeziku želimo pritegniti čim več dijakinj in dijakov. Zato se udeležujemo spletnega tekmovanja v španščini, ki je časovno fleksibilno in omogoča reševanje od doma ali skupaj v šoli.

Mentorici: Petra Novak in Natali Žlajpah

Več

Tekmovanja iz angleščine

Tekmovanja iz angleščine

Mentorji: učitelji angleščine

Več

Bralno tekmovanje iz francoščine Le rat de bibliothèque

Tekmovanje poteka na osnovni in višji ravni. Za osnovno raven sta predpisani knjigi na ravneh A1/A2 (1. in 2. leto učenja francoščine), za višjo pa na ravneh A2/B1 (3. in 4. leto učenja francoščine). Tekmovanje poteka po spletu. 

Mentorici: Tanja Ašič in Petra Hrovat Hristovski

Več

Ruska bralna značka

Ruska bralna značka Epičitalka je namenjena dijakom, ki se učijo ruščino drugo in tretje leto. Tekmovanje je vključeno v projekt DZS Epi bralne značke. Na začetku šolskega leta so na spletni strani DZS razpisana dela, ki jih morajo dijaki prebrati. 

Mentorica: Ines Vozelj Šteharnik

Tekmovanja iz francoščine

Dijaki lahko tekmujejo na osnovni ali na višji ravni; na osnovni ravni preberejo knjigi na ravneh A1 in A2, na višji pa na A2 in B1. Tekmovanje poteka po spletu. Za dijake, ki se francoščine učijo drugo leto (osnovna raven) in tretje leto (višja raven), je tekmovanje obvezno, za ostale po želji.

Več

Jezikovno tekmovanje – vsi jeziki EU

Juvenes translatores je vseevropsko tekmovanje mladih prevajalcev. Tekmovanja se lahko udeleži osem srednjih šol iz Slovenije, ki jih določi vsakoletni žreb. 

Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje

Dijakinje in dijaki, bralke in bralci so vsako leto povabljeni k branju in razmišljanju ob predpisanem sklopu literature.

 

Priprave za dijakinje in dijake 1. in 2. letnikov vodi Darinka Marc, za dijakinje in dijake 3. in 4. letnikov pa Vid Skrbinšek.

Več

Tekmovanja iz ruščine

Državno tekmovanje organizira Sekcija učiteljev ruščine in se ga lahko udeležijo dijaki 4. letnikov, ki so se predhodno učili ruščino tri leta. Tekmovanje bo potekalo 20. oktobra 2023.

Kontaktna oseba: Ines Vozelj Šteharnik

Tekmovanje iz latinščine

Tekmovanje iz latinščine je namenjeno dijakom 3. letnikov. Tekmovanje organizira in vsako leto razpisuje društvo DAHŠ, ki na svoji spletni strani objavi tudi vsebine, ki pridejo v poštev za tekmovanje. Po šolskem tekmovanju se najboljši dijaki uvrstijo na državno tekmovanje, ki vsako leto poteka na eni od slovenskih šol s klasičnim programom. Šolsko tekmovanje bo letos potekalo v začetku marca 2024 na šoli, državno pa v začetku aprila 2024 na I. gimnaziji Celje.

Tekmovanje iz nemščine

Šolsko tekmovanje iz nemščine, ki ga organizira Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika (SDUNJ), bo potekalo januarja za 3. in 4. letnike. Tekmovalci, ki bodo na šolskem tekmovanju dosegli zadostno število točk, se bodo uvrstili na državno tekmovanje, ki bo februarja potekalo na eni izmed slovenskih šol. 

Mentorica: Maša Klopčič

Nemška jezikovna diploma DSD II

DSD je jezikovna diploma, ki je mednarodno veljavno dokazilo o znanju nemškega jezika. Poteka na dveh stopnjah A2-B1 (DSD I) in B2-C1 (DSD II). Vse izpite pripravlja in ocenjuje nemška Centralna služba za šolstvo v tujini »ZfA« v Kölnu, za izvedbo izpitov pa so pristojne posamezne partnerske šole. Dijaki izpit opravljajo v 4. letniku novembra oz. decembra.

Mentorica: Maša Klopčič

Več

Bralna značka Pfiffikus

Na šoli organiziramo nemško bralno značko Pfiffikus, s katero želimo dijake spodbuditi k branju nemških knjig. Tekmovanje bo potekalo na dveh ravneh, in to na A1-A2 (za 1. in 2. letnike) in na A2-B1 (za 3. in 4. letnike). Na vsaki ravni dijaki preberejo po dve knjigi in med branjem rešujejo naloge in odgovarjajo na vprašanja ob koncu knjige. To je hkrati priprava na tekmovanje, ki nato poteka preko spleta in je časovno fleksibilno (od novembra do aprila). Dijaki se s pridobljeno kodo na tekmovanje prijavijo sami doma in v času, ki jim ustreza.

Mentorica: Maša Klopčič

Tekmovanje iz psihologije

Tekmovanje, ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije, je namenjeno 3. in 4. letnikom. Šolsko tekmovanje bo potekalo 11. januarja 2024, najboljši dijaki pa se bodo uvrstili na državno tekmovanje, ki bo potekalo 22. marca 2024 na Gimnaziji Novo mesto. Tema letošnjega tekmovanja je mišljenje: Mislim, torej sem!. 
Prijavite se lahko do 9. januarja 2024 pri mentorju. Neobvezne priprave na tekmovanje bodo organizirana v mesecu decembru v času predhodnih ur. Vabljeni ste, da se udeležite tekmovanja! 

Mentor: Nejc Ašič

Več

Tekmovanje iz znanja biologije – Proteus

Tekmovanja se vsako leto udeleži čez 100 dijakov vseh letnikov. V 1. in 2. letnikih je tema izbrana (npr. presihajoča jezera, glive, ribe, soline…). V 3. in 4. letnikih se preverja znanje celotne biologije. Več kot tretjina tekmovalcev se povprečno uvrsti na državno tekmovanje, kjer pa jih 10 do 20 prejme zlato priznanje.

Mentorici: Jana Škrlep in Erika Jarić

Več

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete poteka pod okriljem ZOTKS (Zveze organizacij za tehnično kulturo Slovenije). Šolsko tekmovanje je tradicionalno v prvem tednu marca, državno pa prvo soboto v maju.

Vodja tekmovanja: Tanja Cvirn Pavlin

Kviz oz. tekmovanje iz znanja o Rudolfu Maistru

Nekaj gimnazij in srednjih šol v Sloveniji že tradicionalno obeležuje dan Rudolfa Maistra s kvizom o tem velikem Slovencu. Ob samem tekmovanju poteka tudi kulturni program, v letošnjem šolskem letu pa vse tekmovalce gosti Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik.

Mentor: Miha Osredkar

Tekmovanje mladih zgodovinarjev

V letošnjem šolskem letu 2023/24 bo potekalo XXII. tekmovanje mladih zgodovinarjev. Tema tekmovanja je »Železna doba«, zato bo državni del tekmovanja potekal v prestolnici železne dobe na Slovenskem v Novemu mestu. Tekmovanje je torej organizirano na dveh ravneh. Šolsko tekmovanje se bo odvijalo 31. januarja 2024, državni del tekmovanja pa 9. marca 2024 v Novem mestu.

Mentorica: Jasmina Pavčič

Tekmovanje v poznavanju flore

Tekmovanje v poznavanju flore vsako leto organizira Botanično društvo Slovenije. Namenjeno je dijakinjam in dijakom, ki jih privlači zanimiv in pester rastlinski svet. Posebnost tekmovanja je, da dijakinje in dijaki tekmujejo v parih. Šolsko tekmovanje je teoretično, državno tekmovanje pa praktično in poteka v dveh sklopih: prvi del predstavlja popisovanje flore določenega območja, drugi del pa izdelavo herbarija.

Mentorica: Tina Zupančič

Srednješolsko državno tekmovanje v športnem plezanju

Vsako leto se nekaj naših dijakov pomeri tudi v športnem plezanju. Tako registrirani plezalci kot rekreativni ljubitelji plezanja se lahko na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani pomerijo z vrstniki iz celotne Slovenije. Prvi plezajo z varovanjem od spodaj, slednji pa z varovanjem od zgoraj. V tem šolskem letu bo tekmovanje 24. in 25. januarja 2024.

Mentorica: Mojca Kolbl Repinc

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni poteka na dveh nivojih, in sicer kot šolsko tekmovanje, ki poteka na šoli, in državno tekmovanje, ki ga organizira Zveza društev diabetikov Slovenje. Na državno tekmovanje se uvrstijo prvi trije najboljši tekmovalci iz šole.
Namen tekmovanja je izboljšati prehranske navade in povečati gibalne navade mladih ter tako vplivati na manjšo pojavnost kroničnih nenalezljivih bolezni, kot je sladkorna bolezen.

Vodja tekmovanja: Erika Jarić
Mentorji: vsi učitelji biologije

Novice


3. april 24

Prvenstvo ljubljanskih srednjih šol v plavanju

V sredo, 27.3.2024, je v kopališču Tivoli potekalo Prvenstvo SŠ Ljubljane v plavanju. Našo Gimnazijo Poljane so uspešno zastopali: Vid Stražišar iz 1.F, Nika Krenn Bukovec iz 1.A, Ajda Tavzes Cirman iz 3.A  in Ula Anderwald iz 3.G. Najvišje se je povzpela Ula Anderwald. Med neregistriranimi plavalkami si je v disciplini 50 m prsno v finalu priborila 2. mesto. Med registriranimi plavalkami se je v disciplini 100 m prosto v finale uvrstila Ajda Tavzes Cirman (3.A ) in si tam priplavala odlično 5. mesto.  Čestitamo! Mentorica: Nataša Nakrst

Preberi več
MENU
Hitre povezave