iskanje

DŠK Gimnazije Poljane

Nazaj

Na šoli deluje Društvo športa in kulture Gimnazije Poljane.

Je prostovoljno, neprofitno, nepolitično, nevladno združenje posameznikov, ki se povezujejo z namenom omogočanja, doseganja in spodbujanja udejstvovanja dijakov in zaposlenih Gimnazije Poljane v obšolskih dejavnostih, predvsem s športnega in kulturnega področja.

Cilji društva so:

  • razširitev in ohranitev socialnih krogov ter medgeneracijsko povezovanje,
  • organizacija in sodelovanje pri organizaciji dogodkov in dejavnosti, ki zasledujejo poslanstvo društva,
  • povezovanje članov, častnih članov, podpornikov in simpatizerje v društva,
  • izvedba dejavnosti s športnega področja, tekmovanj, vadb, tečajev ipd.,
  • izvedba dejavnosti s kulturnega področja, prireditev, tečajev, skupin za ustvarjanje ipd.,
  • izmenjava informacij, izobraževanje in vzpodbujanje intelektualnega razvoja,
  • sodelovanje z drugimi združenji s podobnimi cilji.

Namen društva je zlasti povezovati različne generacije dijakov in zaposlenih ter omogočati in spodbujati kakovost obšolskih dejavnosti na Gimnaziji Poljane.

MENU
Hitre povezave