iskanje

Dijaška skupnost

Nazaj

Dijaška skupnost Gimnazije Poljane je celota, v katero so vključeni dijakinje in dijaki vseh 32 oddelkov na šoli. Ti se seveda povezujejo v manjše skupine, z mnogokrat različnimi pogledi.
Vodijo jo štirje predstavniki: vedno dva iz 4. in dva iz 3. letnika. Izbrani so na demokratično izvedenih volitvah, ki jih ob podpori mentorja organizira dijaška skupnost sama.

Dijakinje in dijake povezuje skupni cilj, da bi se med poukom in po njem odvijale dejavnosti, ki bi jih spodbudile k večji ustvarjalnosti, odgovornosti, solidarnosti ter kritični misli. Organizacija takšnih dejavnosti zahteva veliko mero potrpežljivosti, strpnosti in sodelovanja. Včasih ne poteka vse gladko, vendar je tudi to del poti. Z dobro voljo in nekaj truda je lažje doseči spremembe, zato skuša dijaška skupnost ponuditi možnost vsem, da prispevajo svoj delež k dobremu vzdušju v šolskih učilnicah, dvoranah in po hodnikih.

Šolski prostori bi bili brez dijakinj in dijakov zgolj volumen zraka, ujet med zidove. Njihove zgodbe, posebej takrat, ko skoznje prosevajo mladostna iskrivost, ustvarjalnost in angažma, so tiste, ki naredijo razliko. Šola postane zares živa.

Dan Kardum Šibila, prof.,
mentor Dijaške skupnosti Gimnazije Poljane

MENU
Hitre povezave