iskanje

Raziskovalne naloge s področja matematike

Nazaj

Čeprav matematika pri dijakih ni posebno priljubljen predmet, se tu in tam med njimi najdejo tudi taki, ki jih zanima več kot ponuja učni načrt. 

To so dijaki, ki prepoznajo lepoto in razsežnosti te veje znanosti, ki je, že na kakšen način, prisotna na marsikaterem, tudi družboslovnem področju. 

Tisti dijaki, ki zmorejo dovolj poguma, so dovolj samozavestni in za začetek tudi dovolj teoretično podkovani in jih matematika veseli, se odločijo za izdelavo raziskovalne naloge. Včasih je dovolj le spodbuda mentorja, da vzbudi željo po izdelavi takšne naloge. Sama izdelava običajno traja približno eno leto. 

Mentorji spremljamo, kako iz nerodnih osnutkov, na roke zapisanih strani, brez ravnila narisanih skicah, s pomanjkljivimi dokazi nastaja mojstrovina: raziskovalna naloga iz matematike.

Andreja Hočevar, prof. matematike

Črtomir Ernesto Perharič Bailey: 2018, POPAČENJE: naloga je bila nagrajena s priznanjem srebrna sova

Naloga opisuje težave, ki lahko nastanejo pri fotografiranju, kar povzroči popačenje slike.

Obstajata dve vrsti popačenj: optično, ki ga povzročajo napake v objektivih, in popačenje zaradi perspektive (deformacija teles), ki je odvisno od lege kamere glede na predmet. 

V nalogi avtor raziskuje prvo vrsto popačenja, ki se lahko zgodi pri uporabi fotografskih objektivov. 

Sklepi in ugotovitve so posledica številnih konkretnih poizkusov fotografiranja z različnimi kamerami, ki so v nalogi podprti s teoretičnimi razlagami.

Izdelovanje gimnazijske raziskovalne naloge je bila odlična prva izkušnja s samostojnim znanstvenoraziskovalnim delom. Od prebiranja in razumevanja literature do pisanja svojega lastnega izdelka sem dobil veliko novega znanja. Seznanil sem se tako s frustracijami nerazumevanja ob prvem branju kot tudi tehničnimi zadregami. A ob pomoči izjemne, s poudarkom potrpežljive mentorice sem izkusil tudi veliko navdušenje, ko sem uspešno zaključil svoje prvo takšno delo. Izdelovanje raziskovalne naloge bi priporočil prav vsakemu, ki ga zanimata kakršnokoli področje/tematika izven šolskega obsega.

Črtomir Ernesto Perharič Bailey, poljanski dijak od 2015 do 2019, študent Fakultete za fiziko in matematiko

DRUGE POLJANSKE RAZISKOVALNE NALOGE IZ MATEMATIKE:

Generatorji naključnih števil in rekurzija: Peter Faleski, 1995, Loris Lemut

Quipu, Simon Tecco, 2004

Posplošitev Pascalovega trikotnika na višje dimenzije: Aleksandra Banjačković, Tibor Djurica Potpara, Matej Kus, 2009, Breda Poličar, prof.

Dva elementarna dokaza Picardovih izrekov: Rok Gregorič, 2011, Gašper Zadnik

Parakompleksna analiza: Rok Gregorič, 2012, Gašper Zadnik

Večkotniška Mersennova števila: Tim Salecl Žižek, 2016, Andreja Hočevar, prof.

Zanimivosti neskončnih množic: Luka Marčič, 2018, Franci Jaklič, prof.

Popačenje: Črtomir Ernesto Perharič Bailey, 2018, Andreja Hočevar, prof.

Napovedovanje napredka v znanju dijakov: Lenart Miklavič, 2018, Janja Jakončič, prof.

Presečišča parabole s premico ali z drugo parabolo: Mark David Longar, 2019, Samo Hajdinjak, prof.

Mandelbrotova in Juliajeve množice: Eva Sreš, 2019, Samo Hajdinjak, prof. in Boštjan Žnidaršič, prof.

MENU
Hitre povezave