iskanje

Naravoslovni dan prvih letnikov

Nazaj

Dijaki 1. letnikov so imeli 17. junija (1. c, 1. d, 1. f in 1. h) in 18. junija (1. a, 1. b, 1. e in 1. g) pouk izven učilnic, naravoslovni dan z naslovom Vpliv abiotskih dejavnikov na biotsko pestrost vodotoka. 

Dijaki so pri fiziki določili hitrost vodnega toka, prečni prerez struge in izračunali njegovo površino, izračunali so volumski in masni pretok vode. Pri kemiji so izvedli kemijsko analizo vode - z dokaznimi reakcijami analizne kemije določili vsebnost kisika v vodi, kislost oz. bazičnost vode in ione, ki lahko pomenijo določeno vrsto onesnaženja. Pri biologiji so v vodotoku poiskali prisotne živali in rastline. 

Z opazovanjem živali, ki so jih našli v vodi, in poznavanjem zgradbe njihovega telesa so ugotavljali povezave med fizikalnimi lastnostmi vodotoka in prilagoditvami živali na življenje v vodi. Vrste in število živali so povezali tudi s prisotnostjo kemijskih spojin v vodi. 

Vroč poletni dan ob potoku Glinščica je hitro minil!

Besedilo: Tanja Cvirn Pavlin

MENU
Hitre povezave