iskanje

Po svečani otvoritvi galerije G+

Nazaj

Na Gimnaziji Poljane smo v sredo, 18. oktobra 2023, odprli galerijo G+ (+ PLUS - poljanski laboratorij ustvarjalne skupnosti), prenovljeno krilo kleti, ki vključuje razstavne prostore, prostore za druženje in ustvarjanje. Novi prostori so namenjeni predvsem umetniškemu izražanju dijakinj in dijakov. 

Ideja preoblikovanja prostora je tlela počasi, več let in v proces nastajanja so bili vključeni dijakinje in dijaki: od nabora izhodiščnih dijaških idej, prek procesa usklajevanja mnenj, do slavnostnega odprtja prostorov. 

Odprtje novih prostorov je zaključek več desetletnih prizadevanj šole in pomemben mejnik v življenju naše gimnazije. Kot je v svojem slavnostnem govoru poudaril tudi ravnatelj Srečko Zgaga »umetnost pomaga odkrivati in oblikovati lastno identiteto, veča zaupanje v lastno vrednost, samo življenje na šoli pa naredi bolj odprto, vključujoče in oplemeniteno.« 

Nina Ostan, profesorica likovne umetnosti in umetnostne zgodovine, ki je bila od ideje naprej duša celotnega projekta, pa je v svojem govoru najprej izpostavila realnost, ki kaže, da je navkljub jasnemu, v zgodovini izpričanemu pomenu umetnosti po vsaki šolski reformi ur za pouk umetnosti manj. Nadaljevala je: »Na Poljanah se tega manka umetnosti, prostora za kreativnost in osebno izražanje zavedamo že vsa leta. In skozi dolga desetletja gradimo prostor umetnosti in ustvarjalnosti. Imamo častitljivo gledališko tradicijo, imamo odlične glasbenike, ne le poustvarjalce, ampak dijakinje in dijake, ki ustvarjajo svojo glasbo, imamo izjemne vizualno razmišljujoče posameznice in posameznike. Imamo bogato tradicijo avtorskega dijaškega kratkega filma … Obdani smo z množico kreativnih, razmišljujočih, kritičnih posameznic in posameznikov, za katere je umetnost orodje, skozi katerega se izrazijo. To je izjemna vrednota. Umetnost naj jim bo na poti odraščanja sopotnik in medij izražanja včasih težko izpovedanih misli, občutij, stisk in želja.« 

V nadaljevanju se je zahvalila številnim nekdanjim dijakinjam in dijakom, ki so že v preteklosti s svojo kreativnostjo polnili poljanski šolski in izvenšolski vsakdan. Mnogi so se odzvali povabilu in s svojo udeležbo prireditev naredili še bolj slavnostno, še bolj odmevno. 

Ob gledališki dvorani, ki živo služi prikazu dijaške gledališke dejavnosti, imamo poljanke in poljanci zdaj še razstavne prostore, prostore za filmske projekcije, komorne glasbene ali pesniške nastope, za strokovne pogovore, krajše delavnice … 

 

Nekaj fotografskih utrinkov novih prostorov v času prireditve (naslovno fotografijo in naslednjih šest je prispeval Andraž Strmčnik, naslednjih osem fotografij Ela Zaletel, zadnje štiri Filip Barbalić):

Otvoritveni dogodek, ki se ga je udeležilo več kot 200 obiskovalcev, se je začel v šolski gledališki dvorani, nato pa se je prek stopnišča šole odvrtel vse do kletnih prostorov. V različnih točkah so dijakinje in dijaki pod skrbnim mentorstvom svojih učiteljev pokazali pestrost poljanskega umetniškega ustvarjanja, ki vključuje performativno, likovno, glasbeno, dramsko in filmsko izražanje.

 

 

Fotografije:  ponovno Andraž, Ela in Filip.

Dogodek so pripravili:

Avtorice in avtorji razstavljenih del v G+: 

Mila Fatur Škof, Naša Kolenik, Ana Vesel, Anaïs Vrtunski, Ajda Marič, Nina Kovačič Trstenjak, Zala Humar, Tjaša Hafner, Jakob Majdič,  Sofija Filippini, Tatjana Kobe, Tara Rubinić, Tina Grabnar, Alina Andronnikova, Tisa Mlekuž, Astrid Pia Oven, Izabela Lapajne, Dora Drevenšek, Tina Grabnar, Alja Jereb, Mija Ratoša Rigler, Sara Podbelšek Miklavčič, Jure Mikec, Laura Petrin, Iza Jamšek in številne dijakinje in dijaki, ki so svoja likovna dela naredili v okviru šolskih nalog. 

 

Postavitev razstave v G+: 

Naša Kolenik, Heli Šimnovec, Zala Humar, Metka Bohinc, Doroteja Puš, Mija Štupica, Eva Zalaznik, Klara Cerar Prem, Mila Fatur Škof, Ana Roza Hawlina, Aja Korošec Subošić, Ana Vesel, Mia Kolarič, Anais Vrtunski,  Nina Ostan, prof., Tina Pintar, prof. 

 

Nastopajoči v dvorani, na stopnišču, v G+: 
Dora Drevenšek, Voranc Mandič, Iza Napotnik, Mala Verbič Šalamon, Brina Gramc, Brina Rakun, Neža Lavrič, Luka More, Jon Šef, Iza Napotnik, obolelega Svita Šturbeja je v rapu v zadnjem hip zamenjal Josip Kadič, Uma Leona Flisar,

Hana Rozman, Astrid Pia Oven, Brina Klander Kržišnik, Ema Fatur, Živa Stopajnik, Daša Ponikvar, Maja Čarman, Maša Križaj, Kaja Zupančič, Maks Gaberšek, Tiago Devetak, Kolja Hribar, Tevž Kupljenik, Andraž Zorko, Tatiana Balaganskaya, Doroteja Puš, Naša Kolenik, Mija Štupica, Eva Zalaznik, Ana Roza Hawlina, Ana Vesel, Tjaša Hafner, Heli Šimnovec, Tjaša Hafner, Tadej Homar, Ela Razpet, Aja Korošec Šubašič, Klara Cerar Prem, Ajša Višnjevar Lipič, Mala Verbič Šalamon, Zala Humar, Julija Soban, Zala Stele, Tijana Milenković, Puja Gruban Pohar, Jaša Gončin, France Mandič, Tisa Škabar, Jure Mikec, Špela Sodja, Gaja Mihačič, Anamarija Hren, 

 

Vabilo, plakat umetniškega dogodka in programski list: Tara Rubinić

 

Scenska osvetlitev in ozvočenje: Matic Urankar Kosec, Jaka Lazarević, Janez Malovrh

 

Tehnične rešitve in pomoč: Marko Belak

 

Sodelujoče profesorice in profesorji: Katarina Torkar Papež, Nina Ostan, Vid Skrbinšek, Mateja Jakša Jurkovič, Tina Pintar, Marko Trobevšek, Nataša Žiger

 

Slavnostni govor ravnatelja Srečka Zgage:

 

SPOŠTOVANI GOSTJE, CENJENE PROFESORICE IN PROFESORJI, DRAGE DIJAKINJE IN DIJAKI.  

 

V veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim na otvoritvi prenovljenih kletnih prostorov - G+ (Galerija – poljanski laboratorij ustvarjalne skupnosti). Z vašo prisotnostjo dajete dogodku posebno veljavo. Hkrati pa tudi dokazujete, da cenite častitljivo tradicijo naše šole - znani smo po raznoliki ustvarjalnosti na likovnem, konceptualnem, performativnem, dramskem,  pesniškem in filmskem polju. Hvala vam za to. 

Danes želim spregovoriti o umetnosti. Kaj je umetnost? Kaj umetnost pomeni našim dijakom, lahko preberete na vaših vstopnicah. 

Sam umetnost povezujem z domišljijo. Albert Einstein, ki ga poznamo kot fizika in matematika, torej znanstvenika, je nekoč dejal:

»Domišljija je pomembnejša od znanja. Znanje je omejeno na vse, kar poznamo in razumemo, medtem ko domišljija zajema ves svet in vse, kar bo kdaj znano in razumljivo.«

Zato umetnosti tudi ne razumemo vedno. Naše znanje je velikokrat preskromno, da bi doseglo prostranstva umetnikove domišljije. 

Zelo pomemben vidik umetnosti na šoli je tudi ta, da dijakinjam in dijakom pomaga odkrivati in oblikovati lastno identiteto, veča zaupanje v lastno vrednost, samo življenje na šoli pa naredi bolj odprto, vključujoče in oplemeniteno. 

Danes obeležujemo pomemben mejnik v življenju naše gimnazije – otvoritev poljanskega laboratorija ustvarjalne skupnosti. To je kraj, kjer se bodo prepletali umetnost, ustvarjalnost in znanje. Je kraj, kjer bodo lahko dijaki razvijali svoje umetniške veščine, izražali svoje misli in čustva ter se učili drug od drugega in od drugih umetnikov. 

Ponosni smo na danes razstavljena dela in na njihove avtorje. Domišljamo si, da so tudi rezultat našega dela, spodbud in podpore. Verjamem, da se bo v novih prostorih njihova kreativnost še bolj razcvetela. Z namenom, da bi omogočili obstoj najrazličnejših obšolskih dejavnosti, smo v lanskem letu ustanovili Društvo športa in kulture Gimnazije Poljane.

Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste prispevali k uresničitvi tega projekta. V prvi vrsti je to prof. Nina Ostan, ki je dala pobudo za odprtje galerije in je tudi skozi celoten projekt bdela nad njim. K sodelovanju je povabila dijake, ki so s svojimi idejami tvorno prispevali k oblikovanju prostorov in opreme. 

Zahvala gre tudi zaposlenim v arhitekturnem projektantskemu biroju Kosi in partnerji, ki so že v preteklosti pustili močan pečat na izgledu naše šole, s tem projektom pa ponovno pokazali, da znajo v spomeniško zaščiteni zgodovinski stavbi oblikovati sodobne, uporabne in prijetne ambiente. 

Na tem mestu velja izpostavi Marka Belaka, ki je skrbno bdel nad izvajanjem del. 

Posebna zahvala gre tudi ustvarjalcem današnjega programa, Katarini Torkar Papež, Vidu Skrbinšku in množici dijakov. 

Brez podpore celotnega kolektiva ne bi bilo mogoče doseči tega, kar smo danes dosegli. Zato hvala vsem, ki ste s simpatijami gledali na izvajanje projekta. Verjamem, da boste tudi v prihodnje podpirali dejavnosti poljanskih dijakov. 

Prenovljeni prostori niso namenjeni samo umetniškemu delovanju, temveč tudi druženju in srečevanju. Tu naj bi se dijaki učili, ne nujno iz učbenikov ali spletnih učilnic, temveč drug od drugega. Zato pa morajo razviti empatijo, timsko delo, komunikacijo in ustvarjalnost. Želim si, da bi dijaki prostore vzeli za svoje, jih napolnili s svojimi vsebinami in zanje tudi skrbeli. 

»Domišljija je pomembnejša od znanja,« pravi Einstein. Gotovo ima prav. Prepričan pa sem, da si tako smelo izjavo lahko privošči nekdo, ki mu znanja ne manjka. 

Danes slavimo umetnost. Če bodo prostori G+ zaživeli tako kot je načrtovano, bomo na Poljanah kmalu slavili še druga področja človekovega delovanja. 

Hvala.

MENU
Hitre povezave