iskanje

Naravoslovni dan za dijake 1. letnika

Nazaj

Že tradicionalno smo v juniju za dijake prvih letnikov pripravili naravoslovni dan z naslovom Preučevanje vpliva abiotskih dejavnikov na biotsko raznovrstnost vodotoka Glinščica.
15. junija so vodotok raziskovali dijaki 1. B, 1. C, 1. F in 1. H, 16. junija pa dijaki 1. A, 1. D, 1. E in 1. G razreda.  

Dijaki so v skupinah določili abiotske dejavnike, ki lahko vplivajo na prisotnost živali in rastlin v vodotoku. Pri fiziki so z eksperimentalnim delom določili hitrost vodnega toka, določili prečni prerez struge, izračunali njegovo površino, in izračunali volumski in masni pretok vode. Pri kemiji so se dijaki spoznali s kakovostnimi razredi, v katere razvrščamo slovenske vodotoke glede na kemijske parametre. Po kemijski analizi vode so skupine umestile vodotok v drugi/tretji kakovostni razred. Pri biologiji so z opazovanjem živali, ki so jih našli v vodotoku, in poznavanjem zgradbe njihovega telesa, ugotavljali povezave med fizikalnimi lastnostmi vodotoka in prilagoditvami živali na življenje v vodi. Vrste in število živali pa so povezali tudi s prisotnostjo kemijskih spojin v vodi. Dijaki so raziskali tudi okolico vodotoka, travnik in gozd.  

V zaključni diskusiji smo povezali rezultate opazovanj in meritev. Delo zunaj šole omogoča okolje za raziskovalno učenje, ki je vedno dobrodošlo. Letos nam je bilo vreme naklonjeno in v naravi smo preživeli lep naravoslovni dan. 

Aktiv naravoslovcev 

MENU
Hitre povezave