Vodstvo

RAVNATELJ
Srečko ZGAGA
srecko.zgaga@gimnazija-poljane.si

POMOČNICE RAVNATELJA
Rebeka JERAS
rebeka.jeras@gimnazija-poljane.si

Nataša JERMAN
natasa.jerman@gimnazija-poljane.si

Dejana ŠEGA
dejana.sega@gimnazija-poljane.si

MENU
Hitre povezave