Učiteljski zbor

ANGLEŠČINA
Sanja HOČEVAR
sanja.hocevar@gimnazija-poljane.si

mag. Petra HROVAT HRISTOVSKI
petra.hrovat@gimnazija-poljane.si

Irena KLANDER
irena.klander@gimnazija-poljane.si

Emil LOKAR
emil.lokar@gimnazija-poljane.si

Simona SAŠEK
simona.sasek@gimnazija-poljane.si

mag. Nataša ŽEMVA
natasa.zemva@gimnazija-poljane.si


BIOLOGIJA
Urška ČIMŽAR, laborantka
urska.cimzar@gimnazija-poljane.si

Erika JARIĆ
erika.jaric@gimnazija-poljane.si

Nataša KOPRIVNIKAR
natasa.koprivnikar@gimnazija-poljane.si

Maruša SOTLER WEDAM
marusa.sotler-wedam@gimnazija-poljane.si

Jana ŠKRLEP
jana.skrlep@gimnazija-poljane.si


FILOZOFIJA
Nina MIRI ZALAR
nina.miri@gimnazija-poljane.si


FIZIKA
mag. Tomislav DRČAR
tomislav.drcar@gimnazija-poljane.si

Matej MINATTI, laborant
matej.minatti@gimnazija-poljane.si

Katrca MIVŠEK TIŠLER
katrca.mivsek@gimnazija-poljane.si

Nada ŽONTA KROPIVŠEK
nada.zonta.kropivsek@gimnazija-poljane.si


FRANCOŠČINA
Tanja AŠIČ
tanja.asic@gimnazija-poljane.si

mag. Petra HROVAT HRISTOVSKI
petra.hrovat@gimnazija-poljane.si


GEOGRAFIJA
Dan KARDUM ŠIBILA
dan.kardum.sibila@gimnazija-poljane.si

Miha OSREDKAR
miha.osredkar@gimnazija-poljane.si

Nika VERONEK
nika.veronek@gimnazija-poljane.si


GLASBENA UMETNOST
Mateja JAKŠA JURKOVIČ
mateja.jaksa-jurkovic@gimnazija-poljane.si


INFORMATIKA
Janez MALOVRH
janez.malovrh@gimnazija-poljane.si

Boštjan ŽNIDARŠIČ
bostjan.znidarsic@gimnazija-poljane.si


ITALIJANŠČINA
Matjaž LEITGEB
matjaz.leitgeb@gimnazija-poljane.si


KEMIJA
Anja AJDOVEC
anja.ajdovec@gimnazija-poljane.si

Tanja CVIRN PAVLIN
tanja.cvirn.pavlin@gimnazija-poljane.si

Vesna FILIPOVIĆ, laborantka
vesna.filipovic@gimnazija-poljane.si

Igor KAVČIČ
igor.kavcic@gimnazija-poljane.si


LATINŠČINA
Nataša HOMAR
natasa.homar@gimnazija-poljane.si

Lucija KROŠELJ KOŠEC
lucija.kroselj-kosec@gimnazija-poljane.si


LIKOVNA UMETNOST IN UMETNOSTNA ZGODOVINA
Nina OSTAN
nina.ostan@gimnazija-poljane.si

Tina PINTAR
tina.pintar@gimnazija-poljane.si

MATEMATIKA
Samo HAJDINJAK
samo.hajdinjak@gimnazija-poljane.si

Andreja HOČEVAR
andreja.hocevar@gimnazija-poljane.si

Blaž IVANUŠA
blaz.ivanusa@gimnazija-poljane.si

Franci JAKLIČ
franci.jaklic@gimnazija-poljane.si

Nataša JERMAN
natasa.jerman@gimnazija-poljane.si

Irena SEČNIK
irena.secnik@gimnazija-poljane.si

Tone PRUS
tone.prus@gimnazija-poljane.si


NEMŠČINA
Robert BANFI
robert.banfi@gimnazija-poljane.si

Maša KLOPČIČ
masa.klopcic@gimnazija-poljane.si

Neža KOLBEZEN
neza.kolbezen@gimnazija-poljane.si


PSIHOLOGIJA
Jasna AMON
jasna.amon@gimnazija-poljane.si

Nataša GROF
natasa.grof@gimnazija-poljane.si


RUŠČINA
Ines VOZELJ ŠTEHARNIK
ines.vozelj@gimnazija-poljane.si


SLOVENŠČINA
Alenka ARBITER
alenka.arbiter@gimnazija-poljane.si

Darinka MARC
darinka.marc@gimnazija-poljane.si

Mateja PANDEL
mateja.pandel@gimnazija-poljane.si

Nina PREŠERN
nina.presern@gimnazija-poljane.si

Katarina TORKAR-PAPEŽ
katarina.torkar-papez@gimnazija-poljane.si

Marko TROBEVŠEK
marko.trobevsek@gimnazija-poljane.si

Nataša ŽIGER
natasa.ziger@gimnazija-poljane.si


SOCIOLOGIJA
Luka KELC
luka.kelc@gimnazija-poljane.si


ŠPANŠČINA
Petra NOVAK
petra.novak@gimnazija-poljane.si

Natali ŽLAJPAH
natali.zlajpah@gimnazija-poljane.si


ŠPORTNA VZGOJA
Uroš BIZILJ
uros.bizilj@gimnazija-poljane.si

Ksenija BLAŽIN
ksenija.blazin@gimnazija-poljane.si

Jan JEREB
jan.jereb@gimnazija-poljane.si

Mojca KOLBL REPINC
mojca.kolbl.repinc@gimnazija-poljane.si

Nataša NAKRST
natasa.nakrst@gimnazija-poljane.si

Miloš POGAČAR
milos.pogacar@gimnazija-poljane.si

Dejana ŠEGA
dejana.sega@gimnazija-poljane.si


ZGODOVINA
Iztok OBLAK
iztok.oblak@gimnazija-poljane.si

Miha OSREDKAR
miha.osredkar@gimnazija-poljane.si

Jasmina PAVČIČ
jasmina.pavcic@gimnazija-poljane.si

Saša PEROVIĆ
sasa.perovic@gimnazija-poljane.si

Miha POHAR
miha.pohar@gimnazija-poljane.si

Srečko ZGAGA
srecko.zgaga@gimnazija-poljane.si

MENU
Hitre povezave