Tekmovanja – angleščina

Bralno tekmovanje Bookworms za 1. letnike
Kontaktna oseba: Sanja Hočevar; mentorji: učitelji angleščine, ki učijo v oddelkih, kjer se tekmovanje izvaja

Opis tekmovanja: Tekmovanje je prostovoljno. Dijaki, ki se zanj odločijo, preberejo tri knjige in se sami odločijo, kdaj rešujejo pole. Tekmovanje poteka po spletu.
Izbrane knjige za letošnje leto so:
Clothes Then and Now
Chemical Secret
The Curse of Capistrano

Tekmovanje za 2. letnike
Kontaktna oseba: Sanja Hočevar; mentorji: učitelji angleščine, ki učijo v oddelkih, kjer se tekmovanje izvaja

Opis tekmovanja: Dijaki naj v skupini od 3 do 5 dijakov posnamejo kratki film v angleškem jeziku. Letošnja tematika oziroma naslov je »#YOLO«, izbiro žanra pa je tokrat prepuščena dijakom.
Dijaki naj svojemu prispevku dajo svoj izviren naslov. Dijaki morajo v filmu uporabiti deset predpisanih besed. Predpisana dolžina za filme je 3 minute.

Tekmovanje za 3. letnike
Kontaktna oseba: Sanja Hočevar; mentorji: učitelji angleščine, ki učijo v oddelkih, kjer se tekmovanje izvaja

Opis tekmovanja: regijskega tekmovanja se udeleži 10 najboljših s šolskega tekmovanja. Šolsko tekmovanje pripravi šola. Regijsko tekmovanje bo potekalo 20. 2. 2023 ob 15.00, v spletni izvedbi preko informacijskega strežnika DMFA na matičnih šolah tekmovalcev. Regijsko tekmovanje bo razdeljeno na tri dele:

  1. del – bralno razumevanje
  2. del – poznavanje in raba jezika
  3. del – kultura.

Dijaki bodo imeli za reševanje nalog na voljo do 90 minut.
Za tematski sklop za 3. del je bilo izbrano literarno delo pisateljice
Angie Thomas The Hate U Give (ISBN: 9781406372151).

Državno tekmovanje bo potekalo 12. 4. 2023, ob 15.00 na Srednji strojni in kemijski šoli na Šolskem centru Ljubljana. Državno tekmovanje bo razdeljeno na tri dele:

  1. del – slušno razumevanje [do 20 minut],
  2. del – poznavanje in raba jezika [do 30 minut]
  3. del – pisno sporočanje (daljši pisni sestavek – esej) [do 60 minut]

Dijaki bodo imeli za reševanje nalog na voljo do 110 minut. Med 2. in 3. delom bo 10-minutni odmor.Juvenes Translatores

To je vseevropsko tekmovanje mladih prevajalcev. Letos lahko tekmujejo le dijaki, ki so rojeni leta 2005. Naša šola je prijavljena, če pa bomo lahko tudi tekmovali, bo določil žreb 21. 10. 2022. Slovenija ima 8 mest v Evropskem parlamentu, torej lahko tekmuje 8 srednjih šol. Več o tekmovanju si lahko preberete na spletni strani

MENU
Hitre povezave