iskanje

Šolske službe

Tajništvo

Barbara SOJER, administratorka
barbara.sojer@gimnazija-poljane.si

Nataša Šafran, poslovna sekretarka
natasa.safran@gimnazija-poljane.si

Računovodstvo

Referat za dijake

Izobraževanje odraslih

Vzdrževalec učne tehnologije

MENU
Hitre povezave