Šolske službe

Tajništvo

Saša FINK, administratorka
sasa.fink@gimnazija-poljane.si

Nataša ŠAFRAN, tajnica VIZ
natasa.safran@gimnazija-poljane.si

Svetovalna služba

Irena KRŽAN
irena.krzan@gimnazija-poljane.si

Jasna PLAHUTA
jasna.plahuta@gimnazija-poljane.si

Računovodstvo

Saša KOMPAN
sasa.kompan@gimnazija-poljane.si

Referat za dijake

Barbara DEREANI
barbara.dereani@gimnazija-poljane.si

Izobraževanje odraslih

Rebeka JERAS
rebeka.jeras@gimnazija-poljane.si

Vzdrževalec učne tehnologije

Marko REJC
marko.rejc@gimnazija-poljane.si

Hišnik

Marko BELAK
marko.belak@gimnazija-poljane.si

MENU
Hitre povezave