iskanje

Tekmovanje iz znanja španskega jezika

Nazaj

DILO EN ESPAÑOL je tekmovanje srednješolcev iz znanja španščine za dijake 3. in 4. letnika, katerih materni jezik ni španščina in niso obiskovali pouka v španskem jeziku v špansko govoreči državi več kot eno leto (povzeto po Pravilniku za tekmovanje srednješolcev iz znanja španščine kot tujega jezika). Poteka na dveh ravneh: šolsko in državno tekmovanje. Namen šolskega tekmovanje je izbor dijakov za državno tekmovanje. Organizator tekmovanja je SDUŠ – Slovensko društvo učiteljev španščine.

Šolsko tekmovanje poteka online preko spletnega okolja DMFA v mesecu februarju. Šolsko tekmovanje DILO 2024 bo potekalo v sredo, 14. februarja 2024 ob 15.00.

Državno tekmovanje poteka v živo. Vsako leto je gostiteljica tekmovanja druga srednja šola ali gimnazija. Državno tekmovanje poteka eno soboto v aprilu. Po tekmovanju šola gostiteljica pripravi kulturni program in druženje, saj je eden od ključnih ciljev tekmovanja tudi spodbujanje druženja mladih, ki prihajajo iz različnih koncev Slovenije, a imajo neizmerno radi španski jezik ter kulturo špansko-govorečih ljudi po vsem svetu.

Prejemnike zlatih priznanj v svoji rezidenci sprejme španski veleposlanik in jih pogosti s španskimi dobrotami.

Državno tekmovanje DILO 2024 bo potekalo na Gimnaziji Poljane, v soboto, 13. aprila 2024.

Mentorici: Petra Novak in Natali Žlajpah

MENU
Hitre povezave