iskanje

Tekmovanja iz francoščine

Nazaj

Bralno tekmovanje Le rat de bibliothèque
Kontaktni osebi in mentorici: Tanja Ašič in Petra Hrovat Hristovski

Opis tekmovanja: Dijaki lahko tekmujejo na osnovni ali na višji ravni; na osnovni ravni preberejo knjigi na ravneh A1 in A2, na višji pa na A2 in B1. Tekmovanje poteka po spletu. Za dijake, ki se francoščine učijo drugo leto (osnovna raven) in tretje leto (višja raven), je tekmovanje obvezno, za ostale po želji. Izbrane knjige za letošnje leto so:

Osnovna raven

  • A1 Les rêves de Jules Verne
  • A2 Charlotte rêve de foot

Višja raven

  • A2 New York 24h chrono
  • B1 La terre est ronde

Šolsko in državno tekmovanje iz francoščine za 3. in 4. letnike Kontaktni osebi in mentorici: Tanja Ašič in Petra Hrovat Hristovski

Opis tekmovanja: Dijaki tekmujejo na šolski ravni v drugi polovici septembra. Naloge vključujejo bralno razumevanje in naloge, ki preverjajo slovnico in besedišče. Najboljši se uvrstijo na državno tekmovanje, ki bo v soboto, 26. 11. 2022 na Gimnaziji Poljane. Tam jih poleg bralnega razumevanja in nalog iz poznavanja in rabe jezika čaka še spis, ki ga pišejo brez pomoči slovarjev.

Macaron d'or - Državno tekmovanje iz peke francoskih slaščic Kontaktni osebi in mentorici: Tanja Ašič in Petra Hrovat Hristovski

Opis tekmovanja: Francoski inštitut Charles Nodier iz Ljubljane vsako pomlad organizira tekmovanje Macaron d'or. Vsaka šola lahko prijavi tri tekmovalce, ki doma spečejo francoske slaščice, jih slikajo in prijavnici dodajo opis v francoščini, zakaj je njihova slaščica nekaj posebnega.Juvenes Translatores

To je vseevropsko tekmovanje mladih prevajalcev. Letos lahko tekmujejo le dijaki, ki so rojeni leta 2005. Naša šola je prijavljena, če pa bomo lahko tudi tekmovali, bo določil žreb 21. 10. 2022. Slovenija ima 8 mest v Evropskem parlamentu, torej lahko tekmuje 8 srednjih šol. Več o tekmovanju si lahko preberete na spletni strani

MENU
Hitre povezave