iskanje

Gledališke skupine

Nazaj

Gledališka dejavnost je na Gimnaziji Poljane nadvse živ ustvarjalni prostor. V zadnjem desetletju so zanjo skrbeli mentorji: Nataša Homar in Miha Pohar (Teater klasikov: Dvojčka; Ojdip, kralj; Medeja, Antigona), Nina Miri Zalar in Miha Pohar (Romeo in Julija), Alenka Arbiter (vsakoletne ugledališčene pravljice za Dedka Mraza), Katarina Torkar Papež, tudi z zunanjimi sodelavci (Učna ura, Fiziki, 0, končno je nastopil dan za jutri, Žabe, Razred, predstava ob 120-letnici Gimnazije Poljane).

Poljanski oder

Poljanski oder - PO poostaja ustvarjalni gledališki prostor z dolgoletno tradicijo.

PO vključuje najrazličnejše gledališke prakse, od tradicionalnih, nekoliko moderniziranih, do avantgardističnih in avtorskih predstav.

Več

Teater klasikov

Teater klasikov je dijaška gledališka skupina, ki jo vodita profesorja Nataša Homar in Miha Pohar. Osredotoča se na uprizarjanje antičnih dramskih besedil.
V repertoarju Teatra klasikov so doslej bili Sofoklejev Kralj Ojdip, muzikal En komad po Plavtu, Sofoklejeva Antigona, Evripidova Medeja in Plavtova Dvojčka.
Pri uprizoritvah gre večkrat za nove pristope, ki obračajo hrbet klasičnim uprizoritvam in želijo z aktualizacijo nagovoriti današnjo publiko.

MENU
Hitre povezave