iskanje

Zelena hiša

(Home Green Home) (2005-2008)


Nazaj

V mednarodnem triletnem projektu Zelena hiša (Home Green Home) je združilo znanje sedem partnerskih šol iz Belgije, Italije, Finske, Madžarske, Portugalske, Romunije in Slovenije. »Z razvojem Zelene hiše so dijaki partnerskih šol /…/ pripravljali ekološko osveščen bivalni prostor, namenjen vsem prebivalcem Evrope,« je v zborniku projektov zapisala vodja projekta na šoli mag. Janja Jakončič.

Pogled v italijansko kuhinjo z navodili za varčno ravnanje z naravnimi viri.

Vsebina projekta je bila skrbno razdeljena na tri leta, posamezne naloge pa so odgovorno prevzele vse šole. Evalvacija projekta je potekala dvakrat v letu na sestankih vseh koordinatorjev projekta.

V prvem letu projekta so dijaki in profesorji preko kemičnih in bioloških analiz spoznali kvaliteto vode v bivalnem okolju. Dijaki so v mednarodni izmenjavi in projektnem tednu zbrali vse podatke za kemično in biološko analizo ter obiskali podjetje, ki upravlja javni vodovodni in kanalizacijski sistem mesta Ljubljana. Z rednimi analizami vode se je šola priključila razvojnemu projektu Free Your River in tako preizkusila internetna orodja za okoljsko vzgojo. Dijaki so v projektnem tednu sestavili vprašalnik o porabi energije v domovih, se seznanili s tradicionalnimi slovenskimi hišami in si ogledali umetniški projekt Prostorož, ki je izpostavilo reko Ljubljanico. Rezultati projektnega tedna so dostopni javnosti.

Priprave za terensko delo za biološko analizo vode.

Drugo leto projekta je bilo namenjeno kontinuiranemu spremljanju kvalitete vode v okviru kemijskega krožka, pridobivanju podatkov s pomočjo anketnega vprašalnika in razmisleku o idealnem vrtu v času mednarodne izmenjave ter snemanju kratkega videa o idealnem vrtu. V tem letu je bilo veliko časa namenjeno tudi obveščanju javnosti preko uradne spletne strani projekta, šolske spletne strani in posebnega projektnega spletišča. (https://www2.arnes.si/~jjakon/HGH/)

Okrogla miza o vodi pri geografiji.

Zadnje leto projekta so zaznamovali zaključna prireditev in številne mednarodne izmenjave. Zbrani rezultati o kvaliteti vode so bili primerno ovrednoteni in predstavljeni. Analizirani so bili tudi odgovori na skupni anketni vprašalnik. Končni izdelek projekta je bil ekološko osveščen bivalni prostor, t. i. idealna evropska Zelena hiša, ki je bil predstavljen kot maketa na zaključni prireditvi v Ljubljani. Nastali so tudi video posnetki o ekološko zasnovanih prostorih zelene hiše. »Skupna gradnja makete je okrepila spoznanje, da je sodelovanje različnih ljudi v projektu neprecenljivo, saj spodbuja kreativnost, kritično razmišljanje in strpnost« je v zborniku projektov zapisala mag. Janja Jakončič.

Vsi rezultati zadnjega leta projekta so dostopni na blogu Zelene hiše. (https://hghfinal.wordpress.com/)

Izdelava posameznih sob makete Zelene hiše pri likovni umetnosti.

MENU
Hitre povezave