iskanje

USP.eH

Erasmus+ projekt USP.eH (2015-2017)


Nazaj

Projekt Ustvarjamo spletne Poljane in širimo e-horizont (USP.eH) je bil namenjen skupini učiteljev, članom e-šolskega razvojnega tima (e-ŠRT), ki bodo skrbeli za razvoj in uvajanje naprednih učnih tehnologij v poučevanju svojih strokovnih predmetov, in ostalim zainteresiranim učiteljem.

Izobraževanje za učitelje matematike in kemije v Talinu.

V skupni so bili zbrani učitelji različnih predmetnih področij (matematika, psihologija, humanistika, naravoslovje, knjižnično informacijska znanja, jezikoslovje), ki so bili odprti za nove ideje in nove načine poučevanja, hkrati pa bili pripravljeni, da so pridobljeno znanje delili z drugimi učitelji šole in širše. Projekt USP.eH je tem učiteljem omogočil udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju uporabe spletnega učnega okolja Moodle (spletne učilnice), s tem pa so izboljšali naslednje kompetence: sporazumevanje v tujih jezikih, matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, samoiniciativnost in podjetnost. Novo znanje je koristilo učiteljem, šoli in dijakom. Učiteljem je bil omogočen strokovni razvoj in povezovanje s kolegi v tujini, s tem pa tudi pretok inovativnih načinov poučevanja in uporabe sodobnih učnih okolij. S sporazumevanjem v tujem jeziku so učitelji izboljšali znanje tujega jezika, saj po večini gre za učitelje, ki ne poučujejo tujega jezika. Šola je s spletnim učnim okoljem Moodle pridobila sodobno orodje poučevanja, ki se je najbolj izkazalo v letih od 2020 do 2022, ko smo zaradi korona virusne bolezni poučevali na daljavo. Več o projektu, nastalih gradivih in navodilih za učitelje pa je objavljeno na blogu https://uspeh2016.wordpress.com/

Učitelji jezikov, slovenščine, glasbe in filozofije na izobraževanju v Pragi.

Izobraževanje za učitelje kemije v Bruslju.

Delovno vzdušje v manjših skupinah v Nikoziji na Cipru.

Po dodatno znanje v London.

Snemanje stop motion animacije v Rigi.

MENU
Hitre povezave