iskanje

Super Supper

Si, kar ješ (Super Supper — You Are What You Eat) (2009—2011)


Nazaj

Projekt z naslovom Super večerja (Super Supper) je bil skupinsko delo petih partnerskih šol iz Belgije, Italije, Španije, Madžarske in Slovenije. S tem projektom se je na šoli nadaljevalo uspešno mednarodno projektno delo in je pomenilo kontinuiteto v razvijanju osmih ključnih kompetenc po Priporočilih Evropskega parlamenta in Sveta.

Brošura, zgibanke in predstavitve rezultatov anketnega vprašalnika v projektu.

Rdeča nit projekta Super Supper je bila promocija zdravega življenjskega sloga med najstniki. Prehrambne navade v družbi so se spremenile, mladina preveč pogosto posega po hitri prehrani, sladkanih pijačah in je premalo telesno aktivna. Anoreksija, bulimija in prevelika telesna teža so pri najstnikih pogosti pojavi, zato je projekt Super Supper poudarjal pomen »dobre hrane«, ki je zdrava, okolju prijazna in ekonomična.

V projektu Super Supper je bila izpeljana zahtevna kemijska delavnica, v kateri so dijaki s pomočijo profesorice kemije analizirali težke kovine v krompirju. Vse dobljene rezultate v šolskem laboratoriju je preveril tudi Inštitut za varovanje zdravja RS, ki je z drugačnim postopkom potrdil pravilnost dobljenih rezultatov. Zato je bila ta delavnica tudi večkrat predstavljena na mednarodnih in ekoloških konferencah ter posvetih.

Priprava slovenske jedi v šolski kuhinji.

Rdeča nit projekta Super Supper je bila promocija zdravega življenjskega sloga med najstniki. Prehrambne navade v družbi so se spremenile, mladina preveč pogosto posega po hitri prehrani, sladkanih pijačah in je premalo telesno aktivna. Anoreksija, bulimija in prevelika telesna teža so pri najstnikih pogosti pojavi, zato je projekt Super Supper poudarjal pomen »dobre hrane«, ki je zdrava, okolju prijazna in ekonomična.

V projektu Super Supper je bila izpeljana zahtevna kemijska delavnica, v kateri so dijaki s pomočijo profesorice kemije analizirali težke kovine v krompirju. Vse dobljene rezultate v šolskem laboratoriju je preveril tudi Inštitut za varovanje zdravja RS, ki je z drugačnim postopkom potrdil pravilnost dobljenih rezultatov. Zato je bila ta delavnica tudi večkrat predstavljena na mednarodnih in ekoloških konferencah ter posvetih.

Delavnica o zdravi prehrani in ekoloških živilih.

Med projektom je bila opravljena obsežna statistična analiza pridobljenih odgovorov iz ankete o prehrambnih in gibalnih navadah. Ta je zanikala nekatere stereotipne trditve o povezavi hrane in gibanja (npr. analiza je pokazala, da število obrokov na dan ne vpliva tako močno na indeks telesne teže). Statistična analiza je pokazala zanimive kulturne razlike v načinu prehranjevanja.

Delavnica Minute za zdravje.

Zapisi na blogu (https://vecerja.wordpress.com/) ponujajo natančnejši pogled na opravljene raziskave in analize, objavljena gradiva, informativne zgibanke in plakate. Projekt je bil predstavljen na Comenius tednu šolskih partnerstev in je bil uvrščen v bazo projektov European Shared Treasure.

(Zgornje besedilo je odlomek članka, ki je bil prvič objavljen v zborniku Gimnazije Poljane V iskanju novih poti, leta 2013, pp-51-53).

Brošura (PDF)

Ena izmed vaj na delavnici Minute za zdravje.

MENU
Hitre povezave