iskanje

From Roots to Routes

(2023-2025)


Nazaj

Mednarodni projekt z naslovom From Roots to Routes je namenjen skupinski mobilnosti dijakov Gimnazije Poljane na Češko in v Španijo. Projekt se je začel 2. oktobra 2023 in bo trajal do 1. aprila 2025.

Vse tri sodelujoče šole (IES Martín Rivero in Gymnazium Jakuba Skody) želimo pri zasledovanju ciljev izhajati iz lastne identitete in hkrati iskati skupno evropsko identiteto. Tekom mobilnosti v tujini in dela v šoli želimo ustvariti nove učne poti, ki bi dijakom približale naravno in kulturno dediščino območij in v dijakih spodbuditi zanimanje za širši evropski naravni, kulturni in tudi jezikovni prostor. Ob tem si prizadevamo, da bi projekt izvedli na okolju prijazen način in z začrtanimi aktivnostmi dosegli spremembe glede prednostne izbire načina mobilnosti in digitalne preobrazbe.

Dijakom želimo omogočiti priložnosti, da se seznanijo z aktualnimi okoljskimi izzivi in jih spodbuditi k razmisleku o njihovi vlogi v družbi ter možnih alternativah za boljšo prihodnost.

Zato bomo tem času izvedli strokovne ekskurzije, kjer bomo spoznavali naravno in kulturno dediščino vseh treh krajev. Opazovali bomo različne habitate in ptice v njih ter nenazadnje kolesarili po ustvarjenih učnih poteh. Dejavnosti bomo poskušali posneti, pripraviti fotografske razstave, slovar novih izrazov v vseh jezikih udeleženk projekta ter angleščini in izbrati logotip projekta. Organizirali bomo tudi praktične delavnice, ki bodo dijakom omogočile prenos znanja, hkrati pa jim ponuditi možnosti učenja tujih jezikov, pridobivanja medkulturnih kompetenc in spoznavanja identitete evropskega prostora ob aktivni udeležbi v mednarodnem okolju.

MENU
Hitre povezave