iskanje

Knjižnica se predstavi

Nazaj

Knjižnica na šoli ima spoštljivo dolgo tradicijo, o čemer pričajo primerki lepo ohranjenih starih in redkih knjig, med katerimi je posebna dragocenost večja arhivska zbirka starih latinskih in grških knjig.

Na izposojo je na voljo več kot 20.000 enot knjižničnega gradiva, ki je urejeno po sistemu UDK. Od leta 2007 je knjižnica tudi polnopravna članica sistema COBISS.

Šolska knjižnica predstavlja osrednje učno in informacijsko središče šole in obiskovalcem ponuja:

  • bogato založene knjižne police,
  • pestro izbiro slovenskega in tujejezičnega tiska,
  • glasbo na CD-jih in filme na DVD-jih,
  • uporabo računalnikov za šolsko delo in brskanje po internetu,
  • pomoč pri pisanju seminarskih in raziskovalnih nalog,
  • raznovrstne razstave,
  • šahovsko kratkočasenje,
  • stripovski in pravljični kotiček,
  • prostorno čitalnico za učenje, skupinsko delo in poučno druženje.

Informacijsko znanje

Knjižnično-informacijsko znanje (KIZ) se izvaja v okviru obveznih izbirnih vsebin (OIV) in je splošno znanje o informacijskih virih, njihovi izbiri in uporabi za določene namene.

Dijaki ga usvojijo do ravni, ki jim omogoča samostojno pridobivanje in uporabo informacij tudi po končanem formalnem izobraževanju.

Program KIZ vključuje razvijanje vseh vrst pismenosti, še posebej pa informacijsko pismenost kot sposobnost opredelitve informacijske potrebe, pridobivanja, razumevanja, vrednotenja in uporabe informacij iz različnih virov, kajti informacijska pismenost dobiva ključno vlogo v življenju posameznika in družbenih skupin. V programu je zato poudarjena raba knjižničnega gradiva, informacijskih virov in razvijanje sposobnosti ter spretnosti za samostojno učenje, dejavno preživljanje prostega časa, tudi z leposlovnim in strokovnim gradivom, osebnostno rast in delovanje dijakov.

SEMINARSKA NALOGA – napotki za pisanje in oblikovanje

Urnik odprtosti
Ponedeljek – petek: 7.30 – 14.30

Knjižnični red
Knjižnični red in poslovanje knjižnice sta določena s pravilnikom.

Kontakt
Telefon: (01) 231-60-73
e-mail: knjiznica@gimnazija-poljane.si

Knjižničarka
Irena Brilej: irena.brilej@gimnazija-poljane.si

MENU
Hitre povezave