iskanje

Klasična gimnazija

Nazaj

Klasična gimnazija je program, ki se izvaja na petih državnih šolah v Sloveniji. Od programa gimnazije se razlikuje po nekoliko višji ravni zahtevnosti, ker imajo dijaki klasičnega programa poleg ostalih predmetov vsa štiri leta tudi latinščino.

Moto naše klasične gimnazije je SÁPERE AUDE! Ta znani izrek pomeni Upaj si vedeti!, Upaj si biti pameten!; Imej pogum, da uporabljaš svoj lastni razum!; Upaj si biti kritičen pri spoznavanju novih stvari!; Upaj si raziskovati in prek Poljan, kot pravi naša himna, si upaj seči dlje!

Jeziki

Dijaki se štiri leta učijo tri jezike: angleščino, latinščino in drugi tuji jezik. Ob vpisu lahko za drugi tuji jezik izbirajo med nemščino, francoščino in španščino.

V 3. letniku lahko dijak v izbirnem delu izbere še en jezik. Tako je klasična gimnazija najbolj jezikovno usmerjen program med vsemi gimnazijskimi programi.

Latinščina

Latinščina, nekoč univerzalen jezik Evrope, je že sama nekoliko interdisciplinaren predmet. Poleg učenja jezika namreč vključuje številne vsebine s področja grško-rimske mitologije, življenja Rimljanov in njihove kulture in umetnosti, zlasti pa daje poglobljeno poznavanje rimske književnosti. Ob prevajanju iz latinščine se ves čas poglablja tudi znanje slovenščine, ob učenju slovnice in besedišča pa se krepi tudi znanje tujih jezikov, v katerih prepoznavamo latinske korene že znanih besed oziroma se s pomočjo latinščine naučimo nove. Tega ne more dati noben drug gimnazijski program.

Filozofija in zgodovina

Večje število ur in vidnejšo vlogo kot v splošni gimnaziji imata filozofija in zgodovina, ki dajeta klasičnemu programu večji humanistični poudarek.

Naravoslovje

Naravoslovni predmeti so obvezni samo v prvih dveh letih. Dijak lahko glede na svoje zanimanje pouk kemije, biologije in fizike ohrani tudi v 3. in 4. letniku v izbirnem delu. Pouk poteka v manjših skupinah.

Druge dejavnosti

»Klasično« obarvani so tudi nekateri drugi projekti in dejavnosti izven pouka, kjer v šoli pridobljeno znanje dijaki še dodatno razširijo, oplemenitijo in okrepijo. Dijaki se udeležijo tradicionalnega srečanja slovenskih klasičnih gimnazij, štiridnevne ekskurzije v Rim v 2. letniku in drugih strokovnih potovanj po poteh antike v Italijo in Grčijo, sodelujejo pri Teatru klasikov, na tekmovanju iz latinskega jezika in na raznovrstnih recitalih ter prireditvah tudi v povezavi z institucijami izven šole.

Matura

Dijaki lahko opravljajo maturo iz vseh predmetov, ki so ponujeni v programu gimnazija, maturo pa lahko opravljajo tudi iz latinščine.

Študij

Klasičen program omogoča pridobitev široke izobrazbe in kulturne širine, ki je dobra podlaga za kateri koli študij. Učenje latinščine je tesno povezano s študijem jezikov, slovenščine in nasploh jezikoslovja; malodane nujno je za študij prava, zgodovine, arheologije, umetnostne zgodovine in filozofije, pa tudi za študij naravoslovja in medicine, saj je latinski besednjak osnova večine znanstvenih izrazov.

Komu je namenjen klasični program?

Klasičen program je namenjen ambicioznejšim dijakom, ki si želijo pridobiti široko splošno izobrazbo in razgledanost, zanimajo pa jih tudi pouk jezikov in boljše poznavanje zgodovine, umetnosti in filozofije.

Oglejte si tudi:

  • 1. letnik
  • 2. letnik
  • 3. letnik
  • 4. letnik

Obvezni predmeti


4 ure na teden
3 ure na teden
2 uri na teden
Slovenščina
Latinščina
Geografija
Matematika
Prvi tuji jezik
Biologija
Drugi tuji jezik
Kemija
Zgodovina
Fizika
Športna vzgoja
Informatika
4 ure na teden
Slovenščina
Matematika
3 ure na teden
Latinščina
Prvi tuji jezik
Drugi tuji jezik
Zgodovina
Športna vzgoja
2 uri na teden
Geografija
Biologija
Kemija
Fizika
Informatika

Obvezni predmeti


4 ure na teden
3 ure na teden
2 uri na teden
1 ura na teden
Latinščina
Prvi tuji jezik
Zgodovina
Glasba
Slovenščina
Drugi tuji jezik
Geografija
Likovna umetnost
Matematika
Športna vzgoja
Biologija
Kemija
Fizika
4 ure na teden
Latinščina
Slovenščina
Matematika
3 ure na teden
Prvi tuji jezik
Drugi tuji jezik
Športna vzgoja
2 uri na teden
Zgodovina
Geografija
Biologija
Kemija
Fizika
1 ura na teden
Glasba
Likovna umetnost

Obvezni predmeti


4 ure na teden
3 ure na teden
2 uri na teden
Slovenščina
Latinščina
Geografija
Matematika
Prvi tuji jezik
Psihologija
Drugi tuji jezik
Sociologija
Zgodovina
Športna vzgoja
4 ure na teden
Slovenščina
Matematika
3 ure na teden
Latinščina
Prvi tuji jezik
Drugi tuji jezik
Zgodovina
Športna vzgoja
2 uri na teden
Geografija
Psihologija
Sociologija

Izbirni predmeti


4 ure na teden
2 uri na teden
Tretji tuji jezik
Biologija
Kemija
Fizika
Predmet po izbiri šole (retorika, umetnostna zgodovina…)
4 ure na teden
Tretji tuji jezik
2 uri na teden
Biologija
Kemija
Fizika
Predmet po izbiri šole (retorika, umetnostna zgodovina…)

Obvezni predmeti


4 ure na teden
3 ure na teden
2 uri na teden
Slovenščina
Latinščina
Zgodovina
Matematika
Prvi tuji jezik
Drugi tuji jezik
Športna vzgoja
Filozofija
4 ure na teden
Slovenščina
Matematika
3 ure na teden
Latinščina
Prvi tuji jezik
Drugi tuji jezik
Športna vzgoja
Filozofija
2 uri na teden
Zgodovina

Izbirni predmeti za maturo


6 ur na teden
4 ure na teden
2 uri na teden
Psihologija
Geografija
Latinščina
Sociologija
Biologija
Drugi tuji jezik
Filozofija
Kemija
Zgodovina
Umet. zgodovina
Fizika
Informatika
6 ur na teden
Psihologija
Sociologija
Filozofija
Umet. zgodovina
Informatika
4 ure na teden
Geografija
Biologija
Kemija
Fizika
2 uri na teden
Latinščina
Drugi tuji jezik
Zgodovina


Klasična gimnazija (PREDMETNIK)

MENU
Hitre povezave