iskanje

Izbirne vsebine

Nazaj

Obvezne izbirne vsebine opredeljuje 33. člen Zakona o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 1/2007) in so sestavni del programov gimnazija in klasična gimnazija. Obvezne izbirne vsebine so dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije, izvaja pa praviloma v strnjeni obliki.

Obvezne izbirne vsebine v gimnaziji obsegajo skupaj 300 ur:

v 1. letniku 90 ur,
v 2. letniku 90 ur,
v 3. letniku 90 ur,
v 4. letniku 30 ur.


Obvezne izbirne vsebine se delijo na:

1. vsebine, obvezne za vse dijake
To so knjižnično-informacijska znanja (15 ur), kulturno-umetniške vsebine (15 ur), športni dnevi (35 ur), zdravstvena vzgoja (15 ur) in vzgoja za družino, mir in nenasilje (15 ur). Torej skupaj najmanj 95 ur vsebin. Te vsebine dijaki opravijo v času štiriletnega šolanja.

2. vsebine, obvezne za tip gimnazije
Za program GIMNAZIJA so obvezne naslednje vsebine:

 • kulturno-umetniške vsebine z likovnega področja (18 ur),
 • kulturno-umetniške vsebine z glasbenega področja (18 ur),
 • aktivno državljanstvo (35 ur).

Na podlagi predmetnika programa GIMNAZIJA in obeh učnih načrtov predmetov LIKOVNA UMETNOST in GLASBA se kulturno-umetniške vsebine z likovnega in glasbenega področja izvajajo v 1. letniku.
Aktivno državljanstvo se obvezno izvaja v 3. letniku.

Za program KLASIČNA GIMNAZIJA so obvezne naslednje vsebine:

 • kulturno-umetniške vsebine z likovnega področja (35 ur),
 • kulturno-umetniške vsebine s področja glasbe (35 ur),
 • aktivno državljanstvo (35 ur).

Na podlagi predmetnika programa GIMNAZIJA in obeh učnih načrtov predmetov LIKOVNA UMETNOST in GLASBA se kulturno-umetniške vsebine z likovnega in glasbenega področja izvajajo v 1. letniku.
Aktivno državljanstvo se obvezno izvaja v 3. letniku.

3. Vsebine po dijakovi prosti izbiri.
Na Gimnaziji Poljane so vse ure namenjene strokovni ekskurziji v 2. letniku in mednarodni izmenjavi dijakov v 3. letniku. .

4. Šola je dolžna ponuditi naslednje vsebine, a njihovo izvajanje organizira le, če je dovolj prijavljenih:

 • logika,
 • medpredmetne vsebine z ekskurzijo, taborom,
 • obvladovanje tipkovnice,
 • prostovoljno socialno delo,
 • prva pomoč,
 • športni tabori in šole v naravi,
 • učenje za učenje (šola organizira za vse dijake),
 • verstvo in etika,
 • arheologija (le za razrede klasične gimnazije).


 • 1. LETNIK
 • 2.LETNIK
 • 3.LETNIK
 • 4.LETNIK

program KLASIČNA GIMNAZIJA


V 1. letniku klasične gimnazije se izvedejo naslednje vsebine:

 • arheologija
 • knjižnično informacijska znanja
 • kulturno umetniške vsebine
 • poljanfest
 • spoznavni tabor
 • športna dneva
 • učenje učenja
 • vzgoja za mir, družino in nenasilje
 • zdravstvena vzgoja

program GIMNAZIJA


V 1. letniku gimnazije se izvedejo naslednje vsebine:

 • knjižnično informacijska znanja
 • kulturno umetniške vsebine
 • kulturno umetniške vsebine s področja likovne umetnosti
 • kulturno umetniške vsebine s področja glasbene umetnosti
 • poljanfest
 • spoznavni tabor
 • športna dneva
 • učenje učenja
 • vzgoja za mir, družino in nenasilje
 • zdravstvena vzgoja

program KLASIČNA GIMNAZIJA


V 2. letniku klasične gimnazije se večino ur nameni strokovni ekskurzijo, znotraj katere se izvedejo naslednje vsebine:

 • kulturno umetniške vsebine s področja likovne umetnosti
 • kulturno umetniške vsebine s področja glasbene umetnosti

Izvedejo se še naslednje vsebine:

 • knjižnično informacijska znanja
 • poljanfest
 • športna dneva
 • učenje učenja
 • zdravstvena vzgoja

program GIMNAZIJA


V 2. letniku gimnazije se večino ur nameni strokovni ekskurzijo, znotraj katere se izvedejo naslednje vsebine:

 • knjižnično informacijska znanja
 • kulturno umetniške vsebine

Izvedejo se še naslednje vsebine:

 • poljanfest
 • športna dneva
 • učenje učenja
 • zdravstvena vzgoja

program KLASIČNA GIMNAZIJA


V 3. letniku klasične gimnazije se skoraj vse ure obveznih izbirnih vsebin nameni mednarodni izmenjavi dijakov, znotraj katere se izvedejo naslednje vsebine:

 • aktivno državljanstvo
 • knjižnično informacijska znanja
 • kulturno umetniške vsebine
 • vzgoja za mir, družino in nenasilje

Poleg tega se izvedejo še naslednje vsebine:

 • poljanfest
 • športni dan
 • učenje učenja
 • zdravstvena vzgoja

program GIMNAZIJA


V 3. letniku gimnazije se skoraj vse ure obveznih izbirnih vsebin nameni mednarodni izmenjavi dijakov, znotraj katere se izvedejo naslednje vsebine:

 • aktivno državljanstvo
 • knjižnično informacijska znanja
 • kulturno umetniške vsebine
 • vzgoja za mir, družino in nenasilje

Poleg tega se izvedejo še naslednje vsebine:

 • poljanfest
 • športni dan
 • učenje učenja
 • zdravstvena vzgoja

program KLASIČNA GIMNAZIJA


V 4. letniku klasične gimnazije se izvajajo naslednje vsebine:

 • plesni tečaj in maturantski ples
 • poljanfest
 • športni dan.

program KLASIČNA GIMNAZIJA


V 4. letniku gimnazije se izvajajo naslednje vsebine:

 • plesni tečaj in maturantski ples
 • poljanfest
 • športni dan.
MENU
Hitre povezave