iskanje

Nad nami je samo nebo …

Nazaj

Gimnazija Poljane je šola, ki omogoča pridobivanje znanja z vseh področij. Poseben poudarek posveča humanističnemu pogledu na svet, zato spodbuja povezovanje naravoslovnih in družboslovnih predmetov. Poljane nudijo trdno izobrazbeno podlago za katerokoli študijsko izbiro. Številne izvenšolske dejavnosti delo pri pouku nadgradijo tako, da omogočajo dijakom razvijanje njihovih raznovrstnih zmožnosti.

Vsi dijaki se kot prvi tuji jezik učijo angleščino. Kot drugi tuji jezik pa lahko izbirajo med petimi modernimi tujimi jeziki: francoščino, italijanščino, nemščino, ruščino in španščino. Pri učenju tujih jezikov imamo dolgoletno tradicijo, dodatno kvaliteto pouku tujih jezikov pa dajejo naravni govorci, ki pri pouku sodelujejo z učitelji.

Dijaki lahko svoje jezikovno znanje pa tudi socialne in druge veščine uporabijo in preverijo pri mednarodni izmenjavi, ki je ponujena vsem tretjim letnikom.

Besedilo naše himne pravi, da je nad nami samo nebo. Široko in prostrano nebo je meja naše domišljije, kvalitetno znanje naših dijakov in njihovi uspehi na različnih področjih pa dokazujejo, da hodimo po trdnih tleh.

Izbirni del: Jezikovna in splošno–naravoslovna smer

Program gimnazija ima obvezni del, ki je enak na vseh gimnazijah, in izbirni del. Dijaki lahko v 2. letniku izbirajo med jezikovno in splošno-naravoslovno smerjo.

Odločitev za jezikovno smer pomeni, da dijaki ob koncu 1. letnika izberejo tretji tuji jezik, ki se ga nato učijo v 2. in 3. letniku po 3 ure tedensko.

Odločitev za splošno–naravoslovno smer pomeni, da lahko dijaki izbirajo med naravoslovjem in naravoslovjem z retoriko. Pri naravoslovju imajo dijaki v 2. in 3. letniku po eno dodatno uro biologije, fizike in kemije, naravoslovje z retoriko pa pomeni, da imajo dijaki v 2. letniku po eno dodatno uro biologije, fizike in kemije, v 3. letniku pa 3 ure vaj iz slovenščine, ki jih posvečamo retoriki.

Matura

Gimnazijsko izobraževanje se zaključi z maturo iz petih predmetov. Trije so obvezni (slovenščina, matematika in tuji jezik), dva pa si izberejo dijaki sami iz ponudbe šole. Gimnazija Poljane nudi organizirano pripravo na maturo iz vseh splošnoizobraževalnih maturitetnih predmetov.

V skupine za pripravo na maturo se združujejo dijaki ne glede na to, v katerem programu so: gimnazija ali klasična gimnazija.

  • 1. letnik
  • 2. letnik
  • 3. letnik
  • 4. letnik

Obvezni predmeti


4 ure na teden
3 ure na teden
2 uri na teden
1,5 ure na teden
Slovenščina
Prvi tuji jezik
Zgodovina
Glasba
Matematika
Drugi tuji jezik
Geografija
Likovna umetnost
Športna vzgoja
Biologija
Kemija
Fizika
Informatika
4 ure na teden
Slovenščina
Matematika
3 ure na teden
Prvi tuji jezik
Drugi tuji jezik
Športna vzgoja
2 uri na teden
Zgodovina
Geografija
Biologija
Kemija
Fizika
Informatika
1,5 ure na teden
Glasba
Likovna umetnost

Obvezni predmeti


4 ure na teden
3 ure na teden
2 uri na teden
Slovenščina
Prvi tuji jezik
Zgodovina
Matematika
Drugi tuji jezik
Geografija
Športna vzgoja
Biologija
Kemija
Fizika
Sociologija
4 ure na teden
Slovenščina
Matematika
3 ure na teden
Prvi tuji jezik
Drugi tuji jezik
Športna vzgoja
2 uri na teden
Zgodovina
Geografija
Biologija
Kemija
Fizika
Sociologija

Izbirni predmeti


Splošno-naravoslovna usmeritev
3 ure na teden
Po eno uro fizike, kemije in biologije
Jezikovna usmeritev
3 ure na teden
Tretji tuji jezik

Obvezni predmeti


4 ure na teden
3 ure na teden
2 uri na teden
Slovenščina
Prvi tuji jezik
Zgodovina
Matematika
Drugi tuji jezik
Geografija
Športna vzgoja
Biologija
Kemija
Fizika
Psihologija
4 ure na teden
Slovenščina
Matematika
3 ure na teden
Prvi tuji jezik
Drugi tuji jezik
Športna vzgoja
2 uri na teden
Zgodovina
Geografija
Biologija
Kemija
Fizika
Psihologija

Izbirni predmeti


Splošno-naravoslovna usmeritev
3 ure na teden
Retorika ali naravoslovje
Jezikovna usmeritev
3 ure na teden
Tretji tuji jezik

Obvezni predmeti


4 ure na teden
3 ure na teden
2 uri na teden
Slovenščina
Prvi tuji jezik
Zgodovina
Matematika
Drugi tuji jezik
Filozofija
Športna vzgoja
4 ure na teden
Slovenščina
Matematika
3 ure na teden
Prvi tuji jezik
Drugi tuji jezik
Športna vzgoja
2 uri na teden
Zgodovina
Filozofija

Izbirni predmeti za maturo


6 ur na teden
4 ure na teden
2 uri na teden
Filozofija
Biologija
Drugi tuji jezik
Informatika
Fizika
Zgodovina
Psihologija
Geografija
Sociologija
Kemija
Umet. zgodovina
6 ur na teden
Filozofija
Informatika
Psihologija
Sociologija
Umet. zgodovina
4 ure na teden
Biologija
Fizika
Geografija
Kemija
2 uri na teden
Drugi tuji jezik
Zgodovina


Gimnazija (PREDMETNIK)

MENU
Hitre povezave