iskanje

V času od nove Jugoslavije do samostojne Slovenije

AVTORJA: Alan Premerl, univ. dipl. zgodovinar in umetnostni zgodovinar ter Miha Šengelaja, prof. zgodovine in sociologije

Z vosvoboditvijo leta 1945 se je za zgodovino šole začelo novo obdobje. Tega leta je Gimnazija Poljane postala I. državna ženska realna gimnazija v Ljubljani. Šola ni mogla takoj normalno zaživeti, potrebni so bili novi učbeniki, primanjkovalo je učil in obnoviti je bilo treba šolsko poslopje. Vpis je bil skromen, zdravstveno stanje učencev pa zelo slabo. Leta 1947 so uvedli sprejemne izpite. Ker so otroci veliko izostajali, so morali starši osebno opravičevati njihove izostanke.

Kasneje se je šola imenovala V. gimnazija Ljubljana – Poljane (1947-1958), dne 1. 9. 1958 pa se je preimenovala v II. gimnazijo Ljubljana.

V petdesetih letih so se prostorske težave povečale. Na šoli je delovala gimnazija in druge ustanove: Akademija upodabljajočih umetnosti, Zavod za farmacevtske raziskave, Oficirska gimnazija. Šolska reforma leta 1958 je prinesla veliko sprememb. Splošni zakon o šolstvu je uzakonil osemletno osnovno šolo kot edino obliko obveznega osnovnega šolstva. Zato se je reformirala tudi gimnazija. Nižji oddelki gimnazije (1. do 4. ) postanejo 5. do 8. razred osnovne šole, obvezni za vse učence. Višji razredi gimnazije (5. do 8.) pa postanejo samostojna štiriletna gimnazija. Tako je v šolskem letu 1957/1958 na Strossmayerjevi 1 pričela delovati Osnovna šola Poljane. Višji oddelki bivše gimnazije pa so se preselili na Šubičevo 1, kjer se je oblikovala še ena gimnazija, II. gimnazija v Ljubljani. Kmalu pa je gimnazija v Šubičevi ulici postala premajhna. Tako so se od šolskega leta 1959/1960 do leta 1964 postopno preselili nekateri oddelki in učitelji II. gimnazije na Strossmayerjevo 1. Zaživela je nova Gimnazija Poljane, kasneje preimenovana v Gimnazijo Vida Janežič.

Ko se je gimnazija dokončno preselila, se je odselila osnovna šola. V šolskem letu 1968/1969 je prišlo do nove spremembe: proste sobote. Tako med učitelji kot med učenci in starši so potekale burne razprave za in proti. Po poskusnem letu so prevladale dobre strani in proste sobote so ostale.

Gimnazija Vida Janežič je začela v času usmerjenega izobraževanja izvajati družboslovno-jezikovni program. V šolskem letu 1982/1983 sta se Gimnazija Vida Janežič in Gimnazija Ivan Cankar, ki je izvajala program splošne kulture, združili v Srednjo šolo za družboslovje in splošno kulturo, od leta 1984 imenovano Srednja šola za družboslovje in splošno kulturo Vide Janežič. Po združitvi je bilo na šoli 43 oddelkov v dveh turnusih.

Družbene spremembe v začetku devetdesetih let so prinesle novosti tudi na šolskem področju. Ukinjeno je bilo usmerjeno izobraževanje, s sklepom Strokovnega sveta Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje z dne 26. januarja 1990 pa je bil povrnjen gimnazijski program v programsko zasnovo srednjega šolstva. Po vseh šolskih reformah in družbenih spremembah se šola od 16. maja 1990 imenuje Gimnazija Poljane.

MENU
Hitre povezave